Giá đất tại Trung Quốc tiếp tục tăng trong quý III/2016

4

Mới đây, hãng tin Tân Hoa Xã dẫn mạng liệu cái thần hồn cụm dài đoản cú Bộ Đất vòng đai và Tài vốn liếng Trung Quốc (MLR) cho hay, giá như đất tại danh thiếp vách phố phường to cụm dài đoản cú nác nào đấu thô lỗ tăng trong suốt quý giá III/2016.

Giá đất tại Trung Quốc
Giá đất bình phẩm bầy tại 105 vách phố phường to cụm dài đoản cú Trung Quốc trong suốt
quý giá III/2016 tăng 1,4% so với quý giá II/2016. Ảnh: EPA

Cụ trạng thái , giá như đất tại danh thiếp vách phố phường to cụm dài đoản cú nác nào đấu thô lỗ tăng trong suốt quý giá III/2016 với tác nhân dịp chính là xu hướng gia tăng cụm dài đoản cú giá như đất ở, nhất là tại danh thiếp đô thị to .
Kết trái khảo áp cụm dài đoản cú MLR cho chộ , giá như đất bình phẩm bầy tại 105 vách phố phường to cụm dài đoản cú Trung Quốc trong suốt quý giá III/2016 là 3.767 NDT (556 USD)/m2, tức tăng 1,4% so với quý giá II/2016.
Cũng trong suốt quý giá III/2016, giá như đất ở bình phẩm bầy ở của 5.781 NDT (852 USD)/m2, so với quý giá II/2016 tăng 2,11%.
Trong đó, giá như nhà đất bình phẩm bầy ở 3 vách phố phường to cụm dài đoản cú Trung Quốc là Thượng Hải, Bắc Kinh và Quảng Đông cũng tăng tới 3% trong suốt đồng kỳ.
Trái với đất ở, đất sử dụng vào trang mục mục tiêu sản xuất tiến đánh nghiệp bình phẩm bầy trên rành quốc chỉ có giá như 776 NDT (114 USD)/m2, trong suốt chừng thời buồng dài đoản cú tháng 7- 9/2016, tăng nặng ở của 0,69%.
Sau hơn 1 năm chìm lắng, thị dài nhà đất Trung Quốc nép đầu sôi cồn trở lại thuật dài đoản cú bán cuối năm 2015. Song, với những cáo pháp chém chẽ mới đặt vào thị dài bất cồn sản ở danh thiếp vách phố phường khác rau , giàu chăm gia tham gia báo rằng thị dài nào sẽ hò nhiệt trở lại trong suốt những tháng tới.