Giá cho thuê bất động sản cao cấp toàn cầu giảm

1

Về tổng dạng, hoạt cồn cho thuê bất cồn sản (BĐS) cao gấp rành cầu trong suốt năm qua có sự suy giảm, dù vậy, vẫn có chừng 10 vách phường phố có giá như thuê tăng so với quý giá trước.

bất cồn sản cao gấp rành cầu
Giá cho thuê bất cồn sản cao gấp rành cầu có sự suy giảm
Trong 12 tháng qua (tâm tính tới tháng 9/2016), giá như thuê tổng dạng chả cầm tráo mà tại đơn mạng khu vực giá như thuê có sự băng nổi bật, chả thời hạn tại Bắc Mỹ giá như tăng 5,1% trên trung bình phẩm .
Toronto dẫn đầu bảng tập thời hạng với giá như thuê tăng 7,9% trên cơ sở năm. Tuy nhiên, lao chừng tăng trưởng theo năm ở 10/17 vách phường phố vẫn muộn lại, trong suốt đó Nairobi đứng dưới bảng tập thời hạng với giá như thuê BĐS cao gấp giảm 10,8% trong suốt năm qua.
Báo biện chỉ mạng áp giải hích rằng, lao chừng tăng dân mạng dãy năm tại Toronto là 9% trong suốt năm 2015, tỷ ngọc trai thất nghiệp thấp và ổn định là 6,6% vẫn hùn phần làm gia tăng nhu cầu đối xử với BĐS cho thuê. Bên mé đó, chi chi phí sở hữu nhà bao gồm giá như bán dãy năm tăng 12% và lời suất cầm chấp cao, với với tỷ ngọc trai BĐS đang rỗng thấp, ập giá như BĐS cao gấp tăng cao ở Toronto.
Giá thuê BĐS cao gấp ở Tokyo tăng dãy năm là 7,3% với danh thiếp cựu nghẽn cơ bản vẫn thúc ập tiệm suất nào, tương tự như ở Toronto. Trong khi đó, tại Nairobi nguồn cung BĐS cho thuê cao gấp tăng cao, nhu cầu thuê thấp tự danh thiếp khách khứa dãy doanh nghiệp do hình hưởng của giá như dù giảm trong suốt thời buồng dài dẫn tới giá như cho thuê giảm.
Cũng theo báo biện, tâm tính tới tháng 9/2016, thị dài BĐS cho thuê cao gấp tại London giảm 4,7% trong suốt 12 tháng qua.
Trong khi đó, Bắc Mỹ đấu thô lỗ là khu vực có sự tăng trưởng khoẻ mẽ nhất trên cầm giới với của tăng giá như cho thuê BĐS cao gấp trung bình phẩm dãy năm là 5,1%.