Giá căn hộ tại Myanmar cao nhất 6.000 USD mỗi m2

2

Các căn hộ chung cư tại Yangon, vách phường phố sôi cồn nhất Myanmar, có ví bán trung bình phẩm là 2.670 USD mỗi đơn m2 và cao nhất là 6.000 USD mỗi đơn m2. Mức ví nào băng giàu đô thị to trong suốt khu vực và tương đương với Tp.HCM.

Savills vừa đả ba báo vin thị dài căn hộ tại Yangon trong suốt 6 tháng cuối năm 2016. Theo đó, ví bán trung bình phẩm tăng 10% theo năm, đạt 2.670 USD mỗi đơn m2 căn hộ, kệ cho ví nhà tại Yangon bây giờ nay khá cao so với danh thiếp vách phường phố khác trong suốt khu vực vị nguồn cung và chi chi phí xây tham dựng cao. Nhóm sản phẩm có ví cao nhất tại đô thị nào ghi dấn là 6.000 USD mỗi đơn m2, tương đương với Tp.HCM, băng Bangkok, Kula Lumpur và Phnom Penh.
ví nhà thế giới
Yangon có ví nhà tập ngữ kì hạng cao trong suốt khu vực do kì hạn chế nguồn cung (Ảnh: Savills)
Theo thống kê tới cuối năm 2016, thị dài căn hộ sơ gấp tại Yangon gồm chừng 19.300 căn trường đoản cú 213 tham dự án. Trong đó, chừng 6.500 căn hộ trường đoản cú 149 tham dự án còn đặt bán. Tỷ luỵ hấp thụ trung bình phẩm tăng 5 điểm % theo năm, đạt 12%, do danh thiếp tham dự án mới mở bán cung gấp sản phẩm đa thể hơn với ví trưởng và chồng cây tốt hơn.
Luật chung cư dò đầu tiên đặt đả ba vào tháng 1/2016 ngữ Myanmar cho phép thuật người nác ngoài mua nhà chung cư mà chỉ đặt mua tối đa 40% trong suốt tổng mạng căn ngữ đơn tòa nhà trường đoản cú chừng 6 trở lên.
Sự xuất bây giờ ngày càng giàu danh thiếp nhà đầu tư nác ngoài với luật mới hỗ trợ người nác ngoài mua nhà hẵng thúc ập lao chừng bán và trưởng i tbây giờ chồng cây sản phẩm. Hơn nữa, nhu cầu bay nhà ở tại Yangon sẽ tăng lên với lao chừng tăng trưởng dân mạng chừng 2%. Dự kiến, thời buồng tới, vách phường phố nào sẽ có hơn 3.200 căn hộ gia gia nhập thị dài trường đoản cú danh thiếp tham dự án tương lai và danh thiếp tham dự án có ái tình trạng chẳng rõ ràng trong suốt vài ba năm tới.