Giá căn hộ chung cư ở Singapore tăng mạnh

4

Thị dài BĐS Singapore rất vạc triển và tiềm hay đặt trạng thái bây giờ qua ví bán cạc căn hộ ở Singapore đang có sự tăng trưởng khoẻ trong suốt 4 tháng liên đấu.

BĐS Singapore
Giá cạc chung cư ở Singapore tăng trưởng khoẻ

Cổng am hiểu tin BĐS Singapore SRX đem ra mạng giờ hồn chiêm bao tâm tính ví bán lại cạc căn hộ chung cư hở tăng 0,5% trong suốt giai khúc từ bỏ tháng 5 – tháng 6 vừa qua.
Trong khi cạc tín tiệm tàng trữ bừa có trạng thái chẳng rõ rệt, mà tại 3 khu vực chính có trạng thái chộ sự tăng ví . Giá tăng 0,9% ở khu vực Core Central, ở khu vực Outside Central là 0,5% và khu vực Rest of Central tăng 0,3%
SRX cũng báo viện rằng, ví bán lại trong suốt tháng 6/2016 hở cao hơn đồng kỳ năm trchiêm bao 1,1%. Tính tới tháng 6/2016 vô khối cây trao xít bán lại trong suốt năm tăng 27,4% lên 754 trao xít so với 592 trao xít trong suốt năm trchiêm bao đó.
SRX đang cho biết, có 763 trao xít bán lại trong suốt tháng 5/2016, trong suốt tháng 6, ví hở giảm 5,9% trần thuật từ bỏ cụm từ cao kỷ lục tháng 1/2014.
Vào tháng 4/2010, mạng cây trao xít là 2050 đơn vị và cao hơn 63,2% so với tháng 6/2016.
Báo viện cụm từ SRX cho chộ sự gia tăng ví bán lại 0,7% từ bỏ tháng 4 – tháng 5 năm nay, chiêm bao tâm tính đạt cụm từ tăng dãy tháng là 0,4%. Giá trừng trị trao xít trung bình phẩm hở tăng trong suốt 3 tháng liên đấu.