Giá BĐS cao cấp London giảm nhẹ trong quý II /2016

0

Theo báo vịn ngữ Savills, bụng lí cchắcg rắn chắc barie trước cá bày cầu dân ý ở lại hay rời EU ngữ Anh thoả kéo giá như BĐS cao gấp tại thủ đô London sút giảm nặng trong suốt quý giá II.

Nghiên cứu ngữ Savills cũng chỉ ra rằng, cá vứt phiếu lịch sử ngữ Anh thoả hùn phần ghìm hãm tài lao chừng tăng trưởng ngữ cạc thị dài nhà đất chịu sự chi phối ngữ khách khứa mua tự London.
Theo mạng liệu chừng nghiên cứu ngữ Savills, cận ba tháng trước khi diễn ra cá vứt phiếu, giá như nhà tại London thoả giảm nặng 0,2%. Trong quý giá II /2016, của giá như bình phẩm bầy ngữ chia đoạn cao gấp sút giảm 0,7% so với với kì năm trước và giảm 1,4% so với tháng 12 năm 2014, khi của thuế má trước bạ áp dụng cho BĐS cao gấp đặt điều chỉnh tăng.

Giá BĐS cao gấp Anh giảm giá như nặng
Giá BĐS cao gấp London giảm nặng 0,7% trong suốt quý giá II /2016 – Ảnh minh họa

Sự sút giảm đặt dạng bây giờ rõ nhất ở trung bụng thủ đô London. BĐS cao gấp ở khu vực nào thoả chết 1,4% giá như trừng trị chỉ trong suốt vòng ba tháng. Giá BĐS tại cạc khu vực mắc hường nhất London giảm trung bình phẩm 3,9% so với với kì năm trước và giảm 8% so với thời kì chỏm cao vào quý giá III /2014.
Tâm lý lạc quan tiền bị suy yếu và sự sững lại ngữ thị dài London cũng tác chừngng tới cạc thị dài lạm cận. Giá nhà đất tại cạc miền ngoại ô London cũng giảm nặng 0,4% so với quý giá trước.
Ông Lucian Cook – Trưởng cỗ phận nghiên cứu thị dài nhà ở Anh ngữ Savills cho biết: “Có đơn mạng tín tiệm trái chiều trên thị dài trong suốt chừng thời buồng diễn ra cá vứt phiếu. Tác chừngng ngữ quyết định rời EU (Brexit) lên thị dài nhà đất sẽ rõ vẻ hơn trong suốt những tháng tới.”
Cũng theo ông Cook, Brexit cchắcg chắc chỉ hoi ra tác chừngng xấu tới thị dài BĐS Anh. Việc cùng bảng lâm giá như thoả khuyến hích đơn cỗ phận khách khứa dãy quốc tế tái gia gia nhập thị dài nào. Đồng thời, đơn mạng nhà đầu cơ cũng rót tiền với hi vọng sẽ chừng đặt “món hời” trong suốt thời điểm nhạy cảm ngữ thị dài. Như vậy, người bán có dạng cchắcg cần phải giảm giá như quá giàu.
Liên Hương
(Theo Nhịp mạngng thời đại)