Giá bất động sản ở Anh dự báo giảm do tác động Brexit

1

Hậu Brexit, ví bất cồn sản tại trung bụng London (Anh) có xu hướng giảm nặng .

bất cồn sản Anh
Giá bất cồn sản ở Anh tham gia báo giảm do tác cồn ngữ Brexit
Báo viện khảo áp thị trường mới nhất tự Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) cho chộ dò đầu tiên tường thuật tự năm 2012, ví nhà tại Vương quốc Anh áp áp giải qua giai khúc giảm ngắn hạn vận.
Tại trung bụng London, ví nhà giảm hơn 35% trong suốt tháng qua. Ở cạc khu vực khác ngữ Vương quốc Anh, ví đấu thô lỗ tăng mà của tăng nào là khiêm tốn, chẳng đáng tường thuật so với cạc thời điểm trước đó. Dự báo xu hướng tăng ngữ BĐS ở cạc khu vực chẳng cgia tộcc trung bụng London sẽ giảm dần. Hơn 10% mạng người đặt hỏi tham gia đoán rằng ví sẽ giảm trong suốt 3 tháng tới.
Kể tự năm 2012, đây là dò đầu tiền ví BĐS đặt tham gia đoán giảm. Những khu vực chịu hình hưởng nặng nài nhất đặt tham gia đoán là London và Đông Anglia. 43% người đặt hỏi cho rằng ví BĐS ở London sẽ giảm trong suốt quý báu tới. Tỉ ngọc trai nào là 33% với Đông Anglia.
Theo Simon Rubinsohn, nhà Kinh tế trưởng ngữ RICS, kệ dù bây giờ nay có rất giàu người chừng chừng BĐS trên thị trường, mà chẳng có sự hẳn chặn rằng gia tộc có dạng chộ sự xuất bây giờ ngữ đơn thị trường ví hết phải chăng hơn. Thay vào đó, có dạng xuất bây giờ sự giảm ví ngắn hạn vận trên thị trường BĐS, hoi ra vày kết trái tự cược bày cầu dân ý, đồng với sự suy giảm sau cơn mạngt ví trước sự cầm tráo bay thuế má và việc mua giỏi sản đầu tư, ông áp giải hích thêm.
Bên ven đó, báo viện cũng chỉ ra sự sút giảm ngữ nhu cầu mua BĐS trên khắp nác Anh. Sự sút giảm nhỉ diễn ra trong suốt tháng của hai liên đấu với lao chừng chóng nhất tường thuật tự năm 2008.
Các cược điều tra thị trường cho rằng, bay lâu trường, khi ví nhà lấy lại trợn tăng thời ví thuê sẽ có sự tăng trưởng khoẻ. Dự báo ví BĐS thuê ở Vương quốc Anh sẽ tăng 4,7% so với năm trước đó.