Gần 300 khách hàng bị công ty địa ốc lừa hơn 400 tỷ đồng

3

Góp vốn dĩ vào tham gia án bất cồn sản ở Vũng Tàu, cận 300 khách khứa dãy bị Công ty CP Địa ốc An Khang do bà Ngô Thị Minh Phượng làm Chủ ngoẻo HĐQT gán hơn 400 tỷ đồng.

Mới đây, cơ quan lại cảnh áp điều tra Bộ Công an hãy chuyển hầu sơ điều tra té sung dò 2 vụ án Lừa cù lao giật chiếm giỏi sản và cầm ý làm trái quy định ngữ nhà nác bay cai trái n lý ghê tế hoi hậu hĩ trái nghiêm tôn trọng xảy ra tại Công ty CP Địa ốc An Khang cho VKSND tối cao, đề pa nghị tróc nã tố 6 người liên quan lại.
Trong mạng danh thiếp bị can có Chủ ngoẻo HĐQT Công ty CP Địa ốc An Khang Ngô Thị Minh Phượng (55 tuổi, ở TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và con gái Đỗ Thuỳ Linh (31 tuổi, Tổng giám đốc làm ty nào).
Theo điều tra đặt biết, năm 2008, Công ty CP Địa ốc An Khang lập tham gia án Khu trung bụng yêu thương mại và nhà ở cao gấp tại TP. Vũng Tàu có gã Metropolitan với tổng vốn dĩ đầu tư cận 9.800 tỷ đồng, tổng diện tàng trữ đất sử dụng 430.000 m2.
2 năm sau, kệ dù có chửa có quyền sử dụng đất và có chửa có đủ vốn dĩ và đặt cơ quan lại chức hay gấp giấy làm chứng dấn đầu tư, gấp phép thuật xây tham gia ng, huy cồn vốn dĩ cầm mà làm ty trên hãy đứng ra huy cồn tiền đầu tư ngữ khách khứa dãy dưới hình thức ký ăn nhập đồng hùn vốn dĩ .

gán cù lao bất cồn sản
Gần 300 khách khứa dãy bị Công ty CP Địa ốc An Khang gán hơn 400 tỷ đồng

Từ cuối năm 2010 tới giữa năm 2013, bà Phượng đồng danh thiếp vách viên trong suốt làm ty hãy ký huy cồn hùn vốn dĩ (thực chồng là bán phông nền ) với 296 người, tổng cọng 333 ăn nhập đồng đặt thu bay 410 tỷ đồng. Được biết, trong suốt mạng phông nền đất hãy bán có 10 phông nền đất chầung lấn lên đất danh thiếp hộ dân đương sử dụng ăn nhập pháp và 36 phông nền đất chầung lấn đất làm nhà nác đương cai trái n lý.
Sau khi làm việc với 285 người hùn vốn dĩ , cơ quan lại điều tra xác định gia tộc hãy ký kết 324 ăn nhập đồng và trao cho Công ty CP Địa ốc An Khang hơn 400 tỷ đồng. Trong đó, riêng Đỗ Thuỳ Linh ký 283 ăn nhập đồng và thu bay cận 367 tỷ đồng.
Đồng thời, cơ quan lại tố tụng xác định bà Phượng hãy giật hưởng và sử dụng vào trang mục mục tiêu cá nhân dịp hơn 269 tỷ đồng. Còn ông Trần Quý Dương (36 tuổi, vốn dĩ Phó Chủ ngoẻo HĐQT Công ty CP Địa ốc An Khang) đặt cứt hơn 116 tỷ đồng.
Hiện tại, quỹ ngữ làm ty nào chẳng đương tiền bình diện. Cho tới thời điểm vụ án khởi tố, làm ty nào có chửa bàn trao đất phông nền cho khách khứa dãy như cam kết khi hùn vốn dĩ .
Trước đó, VKSND tối cao hãy yêu cầu điều tra té sung dò 2 đặt làm rõ vai trò những người hùn vốn dĩ vào làm Công ty CP Địa ốc An Khang và đơn mạng tông cỗ đề pa xuất cho phép thuật chuyển trang mục mục tiêu sử dụng đất liên quan lại tới vụ án.
Trong kết luận điều tra, ông Vũ Quốc Tuấn (45 tuổi, vốn dĩ Trưởng buồng Tài vốn dĩ – Môi dài TP Vũng Tàu) và đơn tông cỗ dưới quyền bị cơ quan lại tố tụng đề pa nghị tróc nã tố bay khuyết điểm Cố ý làm trái quy định ngữ nhà nác bay cai trái n lý ghê tế hoi hậu hĩ trái nghiêm tôn trọng . Đồng thời, đơn mạng tông cỗ địa phương liên quan lại cũng đương bị xem xét hình thức xử lý.