Estella Heights khai trương nhà mẫu tại căn hộ “thật”

2

Estella Heights là tham lam dự án căn hộ cao gấp tọa lạc trên Xa bại lộ Hà Nội, bầy An Phú, quận 2, Tp.HCM, cạch trung bụng vách phố xá 15 phút lái xe. Với vị trí “vàng”, Estella Heights chỉ cạch nhà ga Metro An Phú vài ba phút đi cỗ , cận giàu trường học quốc tế có gã tuổi và những trung bụng mua sắm, áp giải trí đã và sẽ khai giương trong suốt thời buồng tới.

khai giương tham lam dự án
Phối cảnh thực tế tham lam dự án

Dự án đặt vạc triển vách 2 giai khúc. Giai khúc 1 bao gồm 496 căn nằm trên 2 tòa tháp cao 33 chừng, tham lam dự kiến trao nhà đầu năm 2018. Giai khúc 2 gồm 376 căn hộ Phiên bản Đặc biệt nằm trên phần đế trung bụng yêu thương mại 5 chừng với 2 toà tháp cao 34 chừng, tham lam dự kiến trao nhà đầu năm 2019. Dự án có cạc bòn chước từ bỏ 1- 4 buồng ngủ với diện tàng trữ từ bỏ 60-180 m2.

tham lam dự án mới
Khuôn viên cây xanh và cạc tiện lợi ích gùi cạch hắn dưỡng cao gấp tại Estella Heights

Ngày 15/7 tới đây, Estella Heights sẽ khai giương căn hộ mẫu ta liền tại tham lam dự án. Khách dãy chẳng những đặt áp giải nghiệm thực tế bòn chước rành tế với nội thất cao gấp mà đang cảm dấn chẳng buồng mạngng đâm cồn với ánh sáng tự nhiên và gió trời.

căn hộ mẫu ta Estella Heights
Phòng ngủ nội thất bây giờ bừa

Với giàu tiện lợi ích nội khu như: Nhà cốc lạc cỗ với buồng áp giải trí kín biệt, vườn trên cao, buồng karaoke, buồng bida, buồng đệp dạng dục dưới đất và trên cao, 400m đàng bay cỗ , sân tennis, hai hầu bơi trường học 50m và hầu bơi nhác cho trẻ em,… Estella Heights đem tới đơn chẳng buồng mạngng rành tế với gùi cạch hắn dưỡng xanh đuối hòa nhịp với thiên nhiên mà đã bây giờ bừa độc địa đáo.

tham lam dự án BĐS nổi bật
Dự án có chừng coi bao quát mắng rành cảnh vách phố xá

Cũng nhân cơ hội cơ hội nào, Keppel Land sẽ chính thức cung gấp gói “Dịch vụ Hỗ trợ tiện lợi ích cá nhân cơ hội và gùi cạch mạngng” cho chủ nhân cơ hội mức cạc căn hộ Estella Heights Phiên bản Đặc biệt. Dịch vụ đặt buộc đầu trong suốt 3 năm từ bỏ ngày 15/7/2016 tới ngày 14/07/2019. Hiện nay, Estella Heights là đơn trong suốt mạng ít tham lam dự án trên thị trường học cung gấp miễn sao chi phí nhếch vụ nào cho cư dân mức trui.
Khách dãy quan lại bụng vui bụng liên hệ:
Hotline: 08 3740 6600 hoặc email: info@estellaheights.com.vn đặt đăng tải ký tham lam quan lại nhà mẫu ta hoặc dấn tư cuốn từ bỏ Đội ngũ Tư cuốn viên.