Duyệt điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

10

Thủ tướng mạo Chính che vừa ký quyết định chuẩn y điều chỉnh quy hoạch pthềmt triển cạc khu làm nghiệp tại địa bàn tỉnh Hưng Yên tới năm 2020.

Cụ trạng thái , Thủ tướng mạo cùng ý đem ra khỏi quy hoạch 3 khu làm nghiệp với tổng diện tàng trữ 700 ha bao gồm: khu làm nghiệp Bãi Sậy (150 ha), khu làm nghiệp Dân Tiến (150 ha) và khu làm nghiệp Thổ Hoàng (400 ha); cùng thời giữ vốn dĩ diện tàng trữ thứ 3 khu làm nghiệp: Kim Động (100 ha); Lý Thường Kiệt (300 ha) và Tân Dân (200 ha).
quy hoạch khu làm nghiệp
Thủ tướng mạo vừa phê chuẩn y điều chỉnh quy hoạch cạc khu làm nghiệp trên
địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ảnh: khu làm nghiệp Phố Nối A

Quyết định cũng phê chuẩn y việc điều chỉnh tăng diện tàng trữ khu làm nghiệp Phố Nối A trường đoản cú 594 ha lên 596,44 ha; điều chỉnh giảm diện tàng trữ thứ khu làm nghiệp Phố Nối B trường đoản cú 480,94 ha xuống đương 467,01 ha cùng thời tráo thằng , tách vách 2 khu làm nghiệp là: khu làm nghiệp Dệt may Phố Nối (diện tàng trữ 121,81 ha) và khu làm nghiệp Thăng Long (diện tàng trữ 345,2 ha). Ngoài ra đương có 5 khu làm nghiệp đặt Thủ tướng mạo cùng ý điều chỉnh giảm diện tàng trữ gồm: khu làm nghiệp Minh Đức trường đoản cú 200 ha xuống đương 198 ha; khu làm nghiệp Vĩnh Khúc trường đoản cú 380 ha xuống đương 180 ha; khu làm nghiệp Yên Mỹ II trường đoản cú 230 ha xuống đương 190 ha; khu làm nghiệp Ngọc Long trường đoản cú 150 ha xuống đương 100 ha và khu làm nghiệp Minh Quang trường đoản cú 350 ha xuống đương 150 ha.
Thủ tướng mạo Chính che cũng yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Tổng làm ty pthềmt triển thềm chừng và đầu tư giỏi chính Việt Nam (Vidifi) chủ đầu tư thứ 2 tham gia án khu làm nghiệp là Tân Dân và Lý Thường Kiệt huy cồn cạc nguồn lực đặt triển khai xây tham gia ng, pthềmt triển cạc khu làm nghiệp nêu trên biểu đảm tiệm trái , đúng quy định; chủ đầu tư cần đấu thu ý kiến thứ cạc Bộ, thực bây giờ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù thích hợp cùng thời tổ chức thực bây giờ quy hoạch thoả đặt chuẩn y.
Ngoài ra, người đứng đầu chính che cũng chỉ đạo cạc cơ quan liêu liên quan liêu xây tham gia ng quy hoạch chi máu, thực bây giờ thủ thô lỗ đầu tư, vách lập khu làm nghiệp theo trường đoản cúng giai khúc phù thích hợp với khả hay thu suýt đầu tư trên cơ sở tuân thủ thủ chém đẹp chẽ cạc quy định bây giờ hành ta thứ pháp luật; phía lề đó cần ập chóng tiến chừng xây tham gia ng thềm chừng nhà ở cho làm nhân dịp cũng như cạc làm đệ trình phước nướu xã hội tại cạc khu làm nghiệp đặt đảm biểu điều kiện sống, làm việc cho người lao cồn.