Dubai: Thị trường nhà ở duy trì sự ổn định dù giá giảm

2

Mặc dù ví giảm, mà thị dài bất cồn sản (BĐS) nhà ở tại Dubai duy trì sự ổn định trong suốt tháng 4/2016.

Thị dài nhà ở Dubai
Thị dài nhà ở Dubai đã duy trì sự ổn định dù ví giảm
Báo đại cáo mới nhất từ bỏ đánh ty Bất cồn sản Quốc tế Knight Frank cho chộ , tâm tính tới tháng 4/2016, thị dài chính mực Dubai đấu thô lỗ tăng trưởng hơn của trung bình phẩm với chỉ mạng ví giảm 5% trong suốt 12 tháng, so với chừng thời buồng 12 tháng trước đó.
Giá trong suốt chia xong nhà ở cao gấp tăng 2% trên cơ sở dãy quý báu, giữa quý báu IV/2015 và quý báu đầu tiên mực năm 2016.
Bên ven đó, báo đại cáo mực Knight Frank cũng đề pa cập tới đơn mạng yếu tố hỗ trợ mực Chính che tới ví và cơ sở thềm chừng.
Giá bán BĐS trong suốt khu vực Abu Dhabi đã tương đối xử ổn định, dù có sự thiếu hụt nguồn cung nhà ở chồng cây với chỉ mạng ví bán nhà coi chung tăng 1% theo năm trong suốt quý báu đầu tiên mực năm 2016.
Theo bản báo đại cáo, do nhu cầu giảm do tái bấu trúc doanh nghiệp và bốc giảm chi ăn tiêu Chính che bởi vậy thị dài giữ đặt sự ổn định.
Trong khi đó, rất khó có dạng tham dự đoán đặt chu kỳ tăng trưởng đấu theo, thị dài nhà ở đặt kỳ vọng sẽ phục buổi dần trong suốt năm 2017. Theo tham dự báo, thị dài BĐS cao gấp sẽ tăng trưởng ở của trung bình phẩm trong suốt ngắn thềmn và trung thềmn. Trong tương lai, Dubai sẽ đấu thô lỗ thu suýt nữa đầu tư hết trong suốt khu vực và trên rành cầu.