Dubai: Giá bất động sản tăng hướng tới Expo 2020

5

Theo danh thiếp ác liệu chừng tự Bộ Đất vành đai Dubai, doanh mạng bất cồn sản (BĐS) tại đây hẵng tăng đều trong suốt 8 tháng đầu năm nay. Cụ dạng, có 15.500 trao nhích có ví trừng phèt 60.5 tỷ AED trong suốt quý báu III/2016.

Giao nhích BĐS tại Dubai
Giao nhích BĐS tại Dubai còn có sự tăng ví
Bộ trưởng Bộ Đất vành đai Dubai Sultan Butti Bin Merjen cho biết, trao nhích BĐS tại Dubai hẵng làm chứng minh đặt trợn tăng trưởng khoẻ mẽ kể tự đầu năm nay, với sự phân phát triển ngày càng gia tăng trong suốt tự ng tháng, hầu hè cả danh thiếp hoạt cồn đều cho chộ sự điều chỉnh tàng trữ bừa trên thị dài trong suốt nác .
Theo ông Sultan, ái tình trạng nào diễn ra bất chấp trạng xắt tương đối xử yên tĩnh đặt tham dự kiến trên thị dài trong suốt những tháng vụ hè với với sự cải tbây giờ đáng kể bay hoạt cồn so với với kỳ năm 2015.
Được biết, trao nhích BĐS nhà ở tăng lên tới 46% với hơn 28.077 trao nhích có ví trừng phèt hơn 71 tỷ AED. Giao nhích cầm chấp tập mực 2 với 8.482 trao nhích có ví trừng phèt 66 tỷ AED. Những trao nhích khác đạt ví trừng phèt 20.5 tỷ AED.
Hiện nay, có rất giàu vệt tiệm tàng trữ bừa dạng bây giờ lực khoẻ mực thị dài địa ốc tự những tham dự án cơ sở hè chừng to mực Chính che.
Bộ trưởng Bộ Đất vành đai Dubai tin rằng, những yếu tố trên hẵng hùn phần quan lại tôn trọng trong suốt việc chính che và danh thiếp nhà phân phát triển dãy đầu Dubai còn lên chước hoạch cung gấp danh thiếp tham dự án to trước hạ sự kiện Expo 2020 – hội chợ thương tình mại to nhất trên cầm giới.
Những đả đệ trình xây tham dựng tại danh thiếp khu vực chính sẽ chướct hiệp hoa học, đả nghệ, ví o dục, văn hóa và nghệ kể tự danh thiếp tổ chức, nhà phân phát triển khắp chỗ trên cầm giới.