Dự án sân bay Long Thành: Cấp 100-250 m2 đất cho hộ dân tái định cư

3

Hiện tại, Đồng Nai hử quy hoạch 2 khu tái định cư gồm Bình Sơn (282 ha) và Lộc An – Bình Sơn (trên 282 ha). Hai khu tái định cư nào có vị trí nằm chi phía Bắc mức trưởng ng dãy chẳng quốc tế Long Thành, áp với trục đàng chính.

Dự án sân bay Long Thành
Mỗi hộ dân dường đất xây Sân bay Long Thành đặt gấp 100-250 m2 đất vừa
xây nhà ở, vừa có trạng thái trồng trọt cây hoặc chăn nuôi bé

Thông tin trên đặt ông Nguyễn Phú Cường, Bí thơ Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết khi giả lãi PV mới đây.
Được biết, trưởng hai khu tái định cư hử cơ bản hoàn trả vách thủ thô lỗ, hầu sơ, chỉ đợi ba trí nguyên là xây dựng. Tỉnh Đồng Nai cũng hử tâm tính nhóm kỹ việc cứt cứt đất cho người dân ở khu tái định cư. Cụ trạng thái , những hộ ở chi phía trong suốt , mỗi một hộ sẽ đặt gấp 250 m2 đất vừa xây nhà ở, vừa có trạng thái trồng trọt cây hoặc chăn nuôi bé. Đối với những người có nhu cầu buôn bán sẽ đặt tỉnh ba trí cận bình diện đàng, mỗi một hộ đặt gấp 100 m2. Tổng ghê chi phí xây dựng hai khu tái định cư chừng 5.000 tỉ cùng.
Hiện tỉnh Đồng Nai cũng còn triển khai xây dựng hệ thống trao am hiểu đàng cỗ và đàng sắt đặt phục vụ trưởng ng dãy chẳng quốc tế Long Thành. Để xây sân bay, Nhà nác sẽ thu hầui 5.000 ha đất và có trên 4.700 hộ dân với cận 15.000 nhân dịp khẩu bị hình hưởng.