Đồng Tháp: Gần 900 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Tân Kiều

1

Vừa qua, Thủ tướng tá Chính che nhỉ phê chuẩn y chủ giương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống hè chừng kỹ kể Khu đánh nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Khu đánh nghiệp Tân Kiều
Khu đánh nghiệp Tân Kiều có diện tàng trữ chừng 150 ha. Ảnh minh họa

Được biết, Khu đánh nghiệp Tân Kiều chọc Quy hoạch phân phát triển đánh nghiệp tỉnh Đồng Tháp tới năm 2020 theo Quyết định mạng 220/QĐ-UBND.HC ngày 22/3/2010 ngữ UBND tỉnh Đồng Tháp và Quyết định mạng 782/QĐ-UBND.HC ngày 07/9/2011 ngữ UBND tỉnh Đồng Tháp bay việc ban hành ta Kế hoạch phân phát triển cạc khu đánh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp giai khúc 2011 – 2015.
Dự án có diện tàng trữ chừng 150 ha tại xã Tân Kiều và xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một vách ta viên Xây lắp và Vật giờ hồn xây dựng Đồng Tháp làm Chủ đầu tư với tổng nguồn nguyên hơn 896 tỷ cùng.
Khu đánh nghiệp Tân Kiều bao gồm cạc hèng mục: xây dựng lối trao am hiểu, san lắp phương diện cạ, xây dựng nhà máy gấp nác và nhà máy xử lý nác thải loại , hệ thống gấp thoát nác . Mục ăn tiêu đầu tư khu đánh nghiệp Tân Kiều (xã Mỹ An và xã Tân Kiều) đặt tạo điều kiện thu cuốn hút cạc nhà đầu tư hè chừng và cạc ngành đánh nghiệp nặng như cơ khí phục vụ cạn nghiệp, may kệ, thực phẩm…