Đồng Nai loại khỏi quy hoạch hơn 1.000 dự án

2

Trong giai khúc 2016 – 2020, UBND tỉnh Đồng Nai tham gia kiến sẽ đem ra khỏi quy hoạch trên 1.000 dự án, với tổng diện tích gần 17,8 ngàn ha.

Theo đó, Đồng Nai nào sẽ xóa quy hoạch 63 dự án khu dân cư (diện tích hơn 1,4 ngàn ha) và 770 dự án phát triển hạ tầng, trao am hiểu (diện tích hơn 3,7 ngàn ha);… đồng giàu quy hoạch bay cạc tham gia án sản xuất VLXD, thương tình mại dịch vụ, cụm đánh nghiệp.

loại tham gia án khỏi quy hoạch
Đồng Nai sẽ xóa quy hoạch hơn 1.000 dự án khu dân cư và phát triển hạ tầng, trao am hiểu…

Bên mé đó, tỉnh Đồng Nai cũng còn điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch của 556 dự án hiện hữu (gần 2.000 ha). Trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thu hồi 27 dự án quy hoạch treo (trong suốt đó 15 dự án quy hoạch khu dân cư). Các dự án bị thu hồi đều do nhà đầu tư kéo dài nhiều năm chẳng thực hiện, hoi bức xúc cho người dân trong suốt vùng dự án. Những dự án khu nhà ở, khu dân cư bị thu hồi hầu hết đã kéo dài từ 5 – 8 năm, mà cạc chủ đầu tư chẳng triển khai thực bây giờ tham gia án đúng tiến chừng.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch đất vòng đai lần này sẽ là căn cứ để thực hiện các dự án và những quy hoạch khác.