Đồng Nai: Giá trần bán nhà ở xã hội là 3.300.000 đồng/m2

2

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ ngoẻo UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký quyết định quy định giá như trần đặt bán, mua, cho thuê nhà ở xã hội do cá nhân dịp , hộ gia đình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quy định nào có tiệm lực trần thuật từ bỏ ngày 1/1/2017.

giá như trần bán nhà ở xã hội Đồng Nai
Đồng Nai quy định giá như trần bán nhà ở xã hội . Ảnh minh họa

Theo đó, đối xử với nhà ở xã hội đặt bán giá như trần là 3.300.000 đồng/m2; nhà cho thuê giá như trần là 73.000 đồng/m2/tháng; nhà cho thuê mua thanh nhóm trước 20% giá như trừng phạt nhà, đang lại giả tiền thuê mua trong suốt thời buồng tối đa 3 năm (giả hùn trong suốt 3 năm) giá như trần 89.000 đồng/m2/tháng.
Được biết, của giá như nào áp dụng đối xử với nhà ở xã hội là loại nhà gấp bốn do cá nhân dịp , hộ gia đình xây dựng đặt bán, cho thuê, cho thuê mua. Các cá nhân dịp , hộ gia đình tự xác định giá như mà chẳng đặt cao hơn của giá như nào.