Đóng cửa Parkson Paragon, tỷ lệ trống mặt bằng bán lẻ giảm mạnh

4

Tỷ luỵ rỗng mực tàu ối bán linh nghiệm tại thị dài Tp.HCM hở giảm 1,4% so với quý giá như trước. Riêng ở cạc TTTM tổng hiệp hở giảm 2,5% cậy vào sự kiện Parkson Paragon ngừng ghê doanh.

Mặt văn bằng bán linh nghiệm
Biểu bầy ái tình hình hoạt cồn mực tàu thị dài bán linh nghiệm tại Tp.HCM

Được biết trước khi rước g cửa, tỷ luỵ rỗng đặt ghi dấn tại Parkson Paragon là chừng 30%. Do đó, việc TTTM nà rước g mực tàu hở làm giảm áp lực chẳng bé cho nguồn cung mực tàu thị dài bán linh nghiệm . Sự kiện nà đấu thô lỗ làm phản ánh nhu cầu mực tàu thị dài bay việc tái ba trí bình phẩm diện văn bằng tại cạc TTTM hở đặt đề pa cập trong suốt quý giá như trước, như Union Square và Vincom Centre B trong suốt việc trưởng i tạo bình phẩm diện văn bằng đặt chào rước cạc yêu tiệm mới, hùn phần cầm tráo đáng thuật sơ bầy ba trí bình phẩm diện sàn trong suốt tham dự án.
Trong quý giá như II vừa qua, thị dài bán linh nghiệm Tp.HCM phía mé việc chào rước Lotte Mart Gò Vấp chính củac khai giương, hùn thêm 27.410 m2 diện tàng trữ sử dụng vào tổng nguồn cung bây giờ tại mực tàu vách phố phường thời hầu hạ như chẳng có thêm nguồn cung nà mới. Sự ổn định nguồn cung tại khu vực trung bụng hở giúp cho giá như thuê tại khu vực nà giữ đặt sự ổn định. Trong khi đó, giá như thuê ở khu vực ngoài trung bụng lại giảm 4% so với quý giá như trước do Lotte Mart Gò Vấp có chào giá như thuê trung bình phẩm chừng 25USD/m2/tháng, thấp hơn của giá như trung bình phẩm mực tàu thị dài. Cũng trong suốt khu vực ngoài trung bụng, giá như cho thuê mực tàu cạc TTTM tổng hiệp tăng nặng 1% trong suốt nà vị Parkson Paragon rước g cửa. Tỷ luỵ rỗng hở đặt trưởng i tbây giờ trên ắt trưởng cạc bình phẩm diện văn bằng bán linh nghiệm , tỷ luỵ rỗng trung bình phẩm giảm 1,4% so với quý giá như trước. Hình củac bán linh nghiệm có của trưởng i tbây giờ to nhất bay tỷ luỵ rỗng là trung bụng yêu mại tổng hiệp.
Việt Nam hở làm chứng kiến sự nham hiểm gia nhập khoẻ mẽ tự cạc nhà bán linh nghiệm nác ngoài, cận đây nhất là Big C đặt mua lại vị Central Group tới tự Thái Lan trong suốt tháng 4 năm 2016 với giá như 1 tỷ USD. Theo đơn nghiên cứu mực tàu CBRE Châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam đứng của 42 bay tỷ luỵ phần trăm bừa diện cạc nhà bán linh nghiệm quốc tế có bình phẩm diện tại đây vào năm 2015, tăng 2 bậc so với bảng tập vận hạn g năm trước đó. Kết trái là, rất giàu yêu vụ sáp gia nhập đặt ghi dấn trong suốt thị dài bán linh nghiệm .
Các chăm gia quốc tế đề pa u dấn định, xu hướng sáp gia nhập trong suốt ối bán linh nghiệm tham dự kiến sẽ đấu thô lỗ tăng trong suốt tương lai do giàu vốn nhân dịp như: Định trạng thái bán linh nghiệm bây giờ bừa ở Việt Nam đã đang vận hạn chế, thậm chí so với cạc nác lạm cận trong suốt khu vực Đông Nam Á; Việt Nam đã đang rất giàu yêu tiệm cạc cửa dãy siêu thị bé cửa dãy tiện nướu . Các yêu tiệm bé thường sẽ đặt sáp gia nhập lại khi thị dài trưởng vách hơn; đơn mạng yêu tiệm bán linh nghiệm nác ngoài ưa thích hình củac liên doanh và hiệp tác với những yêu tiệm trong suốt nác đặt lánh quy định “Economic Need Test”. Sự mở rộng mực tàu cạc nhà bán linh nghiệm nác ngoài, kệ dù bình phẩm diện nà đó có nướu cho người ăn tiêu sử dụng mà bình phẩm diện khác, có trạng thái làm tăng sự mé chiếm giữa cạc nhà bán linh nghiệm trong suốt và ngoài nác . Bên mé đó, vào cuối năm nay, thị dài tham dự kiến sẽ chào rước Aeon Mall Bình Tân, Sài Gòn Centre (Giai khúc 2) và Union Square, hứa hứa sẽ đem lại diện mạo mới cho ối bán linh nghiệm .
Phương Uyên
(Theo Nhịp mạngng thời bừa)