Doanh số bán nhà tại Mỹ bất ngờ giảm

1

Khối cây bất cồn sản trao nhách tại Mỹ giảm tháng hạng 2 liên đấu trong suốt tháng 8 vừa qua kệ dù hạng lời suất cầm chấp giảm ở hạng kỷ lục.

Doanh mạng bán nhà tại Mỹ giảm
Doanh mạng bán nhà tại Mỹ giảm 0,9% trong suốt tháng 8
Báo viện chỉ mạng từ bỏ National Association of Realtors cho chộ , ví nhà cao hơn và chẳng đủ dãy tồn kho đặt bán hãy làm giảm nhu cầu hạng người mua nhà.
Tổng doanh mạng bán nhà bây giờ có (những trao nhách hãy hoàn trả thành) bao gồm nhà phố xá, nhà cho đơn hộ gia đình, chung cư cao chừng hãy giảm 0,9% xuống con mạng dãy năm điều chỉnh theo vụ là 5,33 triệu trong suốt tháng 8.
Lawrence Yun, nhà Kinh tế trưởng hạng NAR cho biết, tăng trưởng mạng cây việc làm cận đây chẳng giúp doanh mạng bán nhà tăng cao hơn. Thị dài lao cồn trên khắp quốc gia cần tạo ra nhu cầu mua bán nhà bền vững vàng . Nhưng sau khi doanh mạng bán nhà đạt chỏm trong suốt tháng 6/2016, ti tỉ cây trao nhách hãy chẳng có sự tăng trưởng, vì ví tăng và cây dãy tồn kho thiếu hụt.
Lawrence Yun hy vọng bay đơn bước bỗng phá trong suốt ti tỉ cây bán như kết trái hạng việc hạng lời suất cầm chấp giảm thấp nhất trong suốt lịch sử.
Cũng theo báo viện, ví nhà trung bình phẩm trên ắt hết cạc thị dài trong suốt tháng 8/2016 là 240.200 USD, tức tăng 5,1% so với với kỳ năm ngoảnh .
Song, tổng mạng dãy tồn kho nhà ở vào tháng 8 giảm 3,3% xuống đương 2,04 triệu căn nhà bây giờ có đặt bán và thấp hơn so với năm 2015 là 10,1%.