Doanh nghiệp Việt xúc tiến thương mại lĩnh vực BĐS với đối tác Nhật

2

20 doanh nghiệp Việt Nam sẽ chủ cồn qua tham lam quan lại, làm việc với cạc đối xử tác to tại Nhật Bản vào trung bằng tháng 9/2016 đặt chừng chừng cơ hội xúc tiến phù hợp tác đầu tư phèt triển trong suốt lĩnh vực xây tham gia ng, bất cồn sản.

Ngày 12/9, 20 doanh nghiệp BĐS Việt Nam sẽ qua gặp gỡ và làm việc đồng cạc doanh nghiệp, xếp đoàn dãy đầu Nhật Bản trong suốt cạc lĩnh vực bất cồn sản, bất cồn sản du lịch hắn dưỡng, bất cồn sản thổ cư, bất cồn sản làm nghiệp, bất cồn sản yêu mại, khu làm nghiệp và cơ sở hè chừng. Chương đệ trình do Saokhue Corp phố phườngi phù hợp với Hội Bất cồn sản du lịch VN (VnTPA) tổ chức.

phù hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lĩnh vực bất cồn sản
20 doanh nghiệp Việt Nam sẽ chủ cồn qua tham lam quan lại, làm việc với cạc đối xử tác to tại Nhật Bản vào trung bằng tháng 9

Chuyến đi sẽ diễn ra tại Tokyo và đơn mạng vách phố phường to mực Nhật Bản, tham gia kiến kéo trường trong suốt 6 ngày (12 – 17/9). Đoàn sẽ làm việc với cạc đối xử tác là cạc xếp đoàn dãy đầu Nhật Bản như Creed Group, AEON Corp, Misawa Home Corp, Sojitz Corp, Daiwa House Group, Sumitomo Corp, Haseko Corp,, Nihon Sekkei International, Mitsubishi Estate Corp…
Ngoài ra việc tới tham lam quan lại cạc di tàng trữ lịch sử, cạc danh lam đặt cảnh và cạc làm đệ trình kiến trúc đặt tiếng mực Nhật cũng nằm trong suốt lịch đệ trình mực đoàn như đền rồng Asakusa Kannon, Imperial Palace – cung điện chốn Hoàng gia Nhật Bản còn đâm mạngng, khu trung bụng yêu mại Ginza – khu vực sầm uất mực Tokyo đặt trái mùa ngưỡng những làm đệ trình kiến trúc đặt tiếng nhẵn đẹp; cù lao nhân dịp tạo Obaida; Tokyo Dome City – khu phức phù hợp bao gồm sân vận cồn, khu vui nhởi , khách khứa sạn và cạc spa…