Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết KĐT công viên phần mềm Hà Nội

1

Sáng nay (3/6), Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội phối ăn nhập với UBND quận Long Biên tổ chức hội nghị đánh ba và trao hầu sơ điều chỉnh cục cằn cỗ ô quy hoạch K trong suốt quy hoạch chi máu khu đô thị đánh viên phần mềm dẻo Hà Nội, với tỷ luỵ 1/500.


Hội nghị đánh ba và trao hầu sơ điều chỉnh quy hoạch
Cụ dạng, khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục cằn cỗ quy hoạch chọc ô quy hoạch ký tiệm K nằm bay phía đông nam mực tàu khu đô thị đánh viên phần mềm dẻo Hà Nội có diện tàng trữ chừng 32,14ha, phía đông bắc áp tuyến đàng có phương diện bốc can 48m; phía đông nam áp đất mực tàu Công ty Cơ điện Trần Phú và Cty TNHH Ngọc Linh; phía tây bắc áp tuyến đàng có phương diện bốc can 22m (phố Vũ Xuân Thiều) và phía tây nam áp tuyến đàng có phương diện bốc can 40m.
Mục ăn tiêu mực tàu điều chỉnh đặt ập chóng tiến chừng xây dựng khu đô thị đánh viên phần mềm dẻo Hà Nội, hoàn trả chỉnh cảnh quan liêu kiến trúc đảm biểu hài hòa với tổng dạng khu đô thị đánh viên phần mềm dẻo Hà Nội, tạo chừngng lực phân phát triển ghê tế-xã hội và phân phát triển đô thị mực tàu quận Long biên nói riêng, mực tàu Hà Nội nói chung…
Nội dung điều chỉnh gồm: Điều chỉnh hướng tuyến đàng trao thong gấp nội cỗ có phương diện bốc can 27m, giảm 2 tuyến kết đấu giữa tuyến đàng có phương diện bốc can 27m với tuyến đàng có phương diện bốc can 40m và tuyến đàng có phương diện bốc can 48m chuyển qua đất cây xanh. Cơ bấu lại diện tàng trữ cạc ô đất vách phần và điều chỉnh lô đất TT4 tự nhà ở chung cư (5 tầng) vách nhà vườn (4 tầng) cho tông cỗ , chăm gia, người làm việc trong suốt khu đô thị đánh viên phần mềm dẻo Hà Nội.

Phối cảnh tổng dạng quy hoạch
Giải pháp tổ chức chẳng buồng kiến trúc trong suốt khu vực nghiên cứu điều chỉnh phù ăn nhập với ba cục cằn chẳng buồng kiến trúc cảnh quan liêu đặt chuẩn y, tổ chức trên cơ sở hướng nội với hột nhân dịp là cây xanh vườn chừng, hầu nác , kết ăn nhập đài hoa phun nác tạo cảnh quan liêu thiên nhiên hài hòa với kiến trúc đánh đệ trình.