Diện tích tối thiểu nhà ở xã hội là 10m2

0

Đây là nội dung đặt quy định tại Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực bây giờ Nghị định 100/2015/NĐ-CP bay vạc triển và cai quản lý nhà ở xã hội.

Nhà ở xã hội
Diện tàng trữ sử dụng bình phẩm bầy cho mỗi đơn người là 5m2. Ảnh minh họa
Cụ trạng thái , ăn tiêu chuẩn mực mức mỗi đơn buồng mức nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân dịp đầu tư xây dựng đặt bán cho thuê, cho thuê mua tại Thông tư 08/2014/TT-BXD có nêu rõ: Nếu nhà ở xã hội là nhà chung cư thì căn hộ phải đặt bòn chước và xây dựng theo kiểu khép kín, đảm bảo ăn tiêu chuẩn, quy chuẩn mực xây dựng, diện tàng trữ mỗi đơn căn hộ tối đa là 70m2 sàn, tối thiểu là 25m2 sàn, biểu đảm phù thích hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan lại nhà nác có thẩm quyền phê chuẩn y.
Còn tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP thời ăn tiêu chuẩn mực có đơn mạng điểm cầm tráo so với ăn tiêu chuẩn mực trước kia như:
Theo đó, diện tàng trữ sử dụng buồng ở chẳng đặt bé hơn 10m2 (tăng 1m2 so với quy định trước đây); phần tường bao che, tường ngăn giữa cạc buồng phải đặt làm kì vật giờ hồn chống ngấm và buồng cháy.
Nền nhà phải đặt buổi vun hoặc chuôm vữa xi măng và phải cao hơn bình diện lối vào nhà, bình diện sân, hè. Mái nhà lợp kì vật giờ hồn chẳng bị ngấm dột và chẳng dễ cháy. Có đèn đủ ánh sáng (tối thiểu có đơn banh đèn điện tiến đánh suất 40W cho diện tàng trữ 10m2), dài thích hợp ở xếp trạng thái phải có tối thiểu 01 ổ cắm điện cho mỗi đơn người.
Có cạc bòn bị buồng chống cháy nổ và cung gấp nác rệ đâm theo quy định. Diện tàng trữ sử dụng bình phẩm bầy cho mỗi đơn người là 5m2 (trước đây là 4,5m2).