Điểm mặt những cao ốc bị “cắt ngọn” ở Hà Nội

2

Tòa nhà số 9 Đào Duy Anh, tòa 8B Lê Trực, tòa nhà 93 Lò Đúc… là ba trong suốt mạng những làm đệ trình xây dựng ở Hà Nội phải bốc vứt phần sai phạm so với giấy phép thuật .

Cao ốc bị bốc ngọn