Địa ốc có mức thưởng “khủng” nhất năm 2016

1

Top 5 nghề nghiệp có mực tàu thưởng dẫn đầu là bất cồn sản (BĐS), dược phẩm, giỏi chính, đấu thị dãy chẳng, đả nghệ am hiểu tin.

Đây là khảo áp lương thường trực tuyến năm 2016 đặt Công ty Macconsult đả ba mới đây. Khảo áp đặt thực bây giờ trên website Jobcloud.vn với sự tham lam gia mực tàu 300 doanh nghiệp với hơn 100.000 lao cồn chọc 23 nhón ngành nghề nghiệp . Top 5 nghề nghiệp có mực tàu thưởng dẫn đầu là BĐS, dược phẩm, giỏi chính, đấu thị dãy chẳng, đả nghệ am hiểu tin.
So với năm 2015, nghề nghiệp BĐS băng dược phẩm vươn lên dẫn đầu trở vách nghề nghiệp có mực tàu thưởng cao nhất. Điều nào cho chộ sự tăng trưởng ghê doanh mực tàu ngành đầu tư xây dựng BĐS. Cụ dạng, ở gấp bậc cai quản lý/giám áp có mực tàu thưởng là 65 triệu cùng; gấp bậc chăm viên/kỹ sư là 16 triệu cùng và gấp bậc nhân dịp viên/kỹ kể viên là 7,35 triệu cùng. Đứng của 2 trong suốt bảng tập hạng là nghề nghiệp dược phẩm với mực tàu thưởng trung bình phẩm năm là 55 triệu cùng ở gấp bậc Quản lý/Giám áp và 12,75 triệu cùng ở gấp bậc Chuyên viên/Kỹ sư. Nghề Tài chính, Tiếp thị và Hàng chẳng với mực tàu thưởng từ bỏ 22,5 triệu cùng tới 25 triệu cùng. Công nghệ am hiểu tin thưởng trung bình phẩm 10 triệu cùng tương đương với chừng 1 tháng lương.
BĐS có mực tàu thưởng "khủng" nhất
BĐS có mực tàu thưởng “khủng” nhất năm 2016
Mức thưởng Tết Nguyên đán 2016 mực tàu danh thiếp doanh nghiệp phổ biến 1 tháng lương (5,53 triệu cùng/người), tăng 15,7% so với năm đoái. Song, đã đương 1.7000 doanh nghiệp có chửa có chước hoạch thưởng Tết.
Bên mé bắt chiếm bay tiền thưởng tại danh thiếp doanh nghiệp, tiền lương mực tàu người lao cồn có sự tăng nặng . Đối với gấp bậc cai quản lý/giám áp: Xếp vị trí đầu là nhón nghề nghiệp BĐS và dãy chẳng với mực tàu lương trung bình phẩm là 28,5 triệu cùng/tháng và 28 triệu cùng/tháng; đứng của hai là nhón nghề nghiệp dược phẩm, giỏi chính và đấu thị với mực tàu lương dò dò là 23,2 triệu – 22,5 triệu và 22 triệu cùng/tháng mực tàu người lao cồn.
Ở gấp bậc chăm viên/kỹ sư, nghề nghiệp có mực tàu lương cao nhất đặt ghi dấn là kiến trúc – xây dựng, mực tàu lương tháng trung bình phẩm cao nhất là 12 triệu. Xếp của hai là nghề nghiệp tư cuốn – hỗ trợ ghê doanh và khách khứa sạn – nhà dãy với mực tàu lương dò dò là 10,5 triệu cùng và 10,2 triệu cùng. Nghề đả nghệ am hiểu tin có mực tàu 9,25 triệu cùng và đứng của 5 là nghề nghiệp lan truyền am hiểu có mực tàu lương trung bình phẩm là 8,5 triệu cùng.