Đề xuất đầu từ gần 16.000 tỷ đồng xây 55km cao tốc Tp.HCM – Phnom Penh

2

Nguồn tin từ bỏ Báo Đầu Tư cho hay, mới đây, Ban quản ngại lý tham dự án ATGT (Bộ GTVT) hả có đề pa xuất đầu tư 15.885 tỷ đồng xây 55km cao lao Tp.HCM – Phnom Penh.

Cụ trạng thái , tuyến cao lao Tp.HCM – Phnom Penh khúc phía Việt Nam có gã là cao lao Tp.HCM – Mộc Bài sẽ tấm đầu tại lối banh vành đai III (lý đệ trình Km56+200) cạch cầu Rạch Tra 2km bay phía Bắc và chướct thúc tại nút trao với Quốc bại lộ 22 (lý đệ trình km52+850) chọc khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Bến Cầu, Tây Ninh).
Tuyến cao lao Tp.HCM – Mộc Bài sẽ đi cận mà mà với Quốc bại lộ 22 và cạch Quốc bại lộ 22 bay phía Bắc chừng 2km, có tổng chiều trường học 55km. Quy mô tuyến cao lao gồm 6 làn xe, vận lao bòn chước 120km, với tổng mực đầu tư 15.885 tỷ cùng. Tuyến cao lao sẽ đặt xây tham dựng với quy mô 4 làn xe kì hạn chế, có tổng mực đầu tư 10.346 tỷ cùng trong suốt giai khúc 1.
cao lao Tp.HCM - Phnom Penh
Tuyến cao lao Tp.HCM – Phnom Penh trên địa bàn Việt Nam sẽ chướct thúc tại cửa khẩu
Mộc Bài – Tây Ninh.

Hiện tại, tuyến từ bỏ Tp.HCM tới cửa khẩu Mộc Bài là tuyến Quốc bại lộ 22 có chiều trường học 58km đạt ăn tiêu chuẩn mực gấp I, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe láo hiệp. Lưu cây trao am hiểu còn tương đối xử cao, nhất là vào bây giờ cao điểm thường xuyên bị ùn nghẽn .
Một khi tham dự án nói trên đặt hoàn trả vách vào năm 2020, lối cao lao Tp.HCM – Mộc Bài sẽ đảm dấn vai trò là đơn trong suốt những hành ta lang phân phát triển ghê tế, là trục đô thị hóa quan lại quý trọng mực miền và tuyến trao am hiểu cao lao xuyên Á chướct đấu cạc trung bụng ghê tế, cạc đô thị mực miền ghê tế quý trọng điểm phía Nam, cạc cửa khẩu với đầu mai cảng bể , cảng dãy chẳng quốc tế mực miền và khu vực ghê tế ASEAN.
Vào năm 2014, Bộ GTVT Việt Nam và Đoàn Bộ Giao am hiểu Công chính Campuchia hả cùng ý bay vốn nghẽn việc ký chướct Biên bản ghi nhớ giữa hai cỗ đặt thống nhất cạc nội dung bay Kế hoạch triển khai đầu tư xây tham dựng lối cao lao Hồ Chí Minh – Phnôm Pênh.