Đầu tư gần 9.900 tỷ đồng xây dựng Hạ tầng kỹ thuật KĐTM Bắc sông Cấm

1

Vừa qua, Thủ tướng tá Chính che hả có quyết định phê chuẩn y chủ giương đầu tư Dự án đầu tư xây tham gia ng Hạ chừng kỹ kể Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, TP. Hải Phòng.

Phối cảnh Khu đô thị mới Bắc sông Cấm
Phối cảnh Khu đô thị mới Bắc sông Cấm

Mục ăn tiêu đầu tư là xây tham gia ng cầu Hoàng Văn Thụ, xây tham gia ng hệ thống kè sông Cấm, xây tham gia ng hệ thống đê, xây tham gia ng hệ thống thềm chừng kỹ kể và hệ thống trao am hiểu chính đặt phục vụ cho rành cỗ khu vực Bắc sông Cấm với quy mô 1.445,51 ha.
Ngoài ra, phân phát triển mở rộng vách bầy phố bay phía Bắc và chừng bước hoàn trả tbây giờ hệ thống trung bụng vách bầy phố mới theo định hướng phân phát triển chẳng buồng đô thị và theo điều chỉnh Quy hoạch chung xây tham gia ng TP. Hải Phòng tới năm 2025, chừng coi tới 2050 hả đặt Thủ tướng tá Chính che phê chuẩn y tại Quyết định mạng 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009.
Về quy mô đầu tư, xây tham gia ng cầu Hoàng Văn Thụ chiều trường chừng 1.138,5 m; xây tham gia ng hệ thống trao am hiểu chính Khu đô thị mới Bắc sông Cấm tổng chiều trường chừng 9,958 km; xây tham gia ng đê biểu bây giờ sông Cấm chiều trường chừng 2.016 m; xây tham gia ng hệ thống thềm chừng kỹ kể Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.
Được biết, Ban Quản lý đánh đệ trình xây tham gia ng phân phát triển đô thị Hải Phòng là chủ đầu tư tham gia án. Tổng của đầu tư tham gia án là 9.899,085 tỷ cùng tự nguồn nguyên ngân sách vách bầy phố và danh thiếp nguồn nguyên hỗ trợ thích hợp pháp khác.
Dự án đặt thực bây giờ tại danh thiếp xã Dương Quan, Tân Dương, Hoa Động (huyện Thủy Nguyên) và bầy Minh Khai (quận Hồng Bàng), TP. Hải Phòng trong suốt thời buồng 5 năm (tự 2016 – 2020).