Đà Nẵng phê duyệt giá đất TĐC tại một số khu dân cư quận Liên Chiểu

5

Mới đây, UBND Đà Nẵng hả có văn bản phê chuẩn y giá như đất tái định cư hộ chính tại đơn mạng khu dân cư trên địa bàn quận Liên Chiểu, áp dụng cho danh thiếp hộ áp giải tỏa theo bình diện phẳng phiu Quyết định mạng 62/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 thứ UBND TP.Đà Nẵng.

Phê chuẩn y giá như đất
Ban hành ta giá như đất TĐC tại đơn mạng khu dân cư quận Liên Chiểu. Ảnh minh họa

Theo đó, giá như 968.000 đồng/m2 đặt áp dụng tại Khu tái định cư phía Nam đàng Nguyễn Tất Thành ta đấu dài học , quận Liên Chiểu, Đường 7,5m MC(4-7,5-4)m.
Giá 1.382.000 đồng/m2 áp dụng cho khu dân cư Hạ lưu cầu Đa Cô, quận Liên Chiểu, đàng 5,5m MC(3-5,5-3)m.
Đối với dài phù hợp theo quy hoạch, những thửa đất tại bổ ba, bổ tư giả dụ có phần diện tàng trữ chừng lùi đằng hông thời đặt nhân dịp (x) hệ mạng 0,5 trên giá như trừng trị phần diện tàng trữ đất bị lùi.
Giá đất tái định cư hộ thứ yếu thực bây giờ theo nội dung Quyết định mạng 5151/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 và Công văn mạng 5711/UBND-QLĐBGT ngày 31/7/2012 thứ UBND vách ta phố phường trên cơ sở giá như đất tái định cư hộ chính quy định trên.