Đà Nẵng cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tạm thời

3

Do Bộ Xây dựng hỉ có chửa đánh ba phần mềm mỏng áp bắt bẻ, có chửa có văn bản hướng dẫn đệ trình tự, thủ thô lỗ áp bắt bẻ, gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp xây dựng cho cạc địa phương nên chi Sở Xây dựng Đà Nẵng phải gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp lâm thời thời.

Chứng chỉ hành ta nghề nghiệp
Đà Nẵng phải gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp xây dựng lâm thời thời do tới nay Bộ Xây dựng
hỉ có chửa đánh ba phần mềm mỏng áp bắt bẻ và có chửa có văn bản hướng dẫn
đệ trình tự, thủ thô lỗ áp bắt bẻ cho cạc địa phương. Ảnh: HC

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, ngày 30/6, Bộ Xây dựng hỉ ban hành ta Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn bay hay lực thứ tổ chức, cá nhân dịp tham lam gia hoạt cồn xây dựng, có tiệm lực trường đoản cú ngày 1/9/2016. Tại Khoản 1, Điều 2 thứ Thông tư 24/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ta ngày 1/9/2016 có quy định bay áp bắt bẻ, gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp đặt thực bây giờ thuật trường đoản cú ngày 1/12/2016.
Nhưng tới nay, Bộ Xây dựng hỉ có chửa đánh ba phần mềm mỏng áp bắt bẻ và có chửa có văn bản hướng dẫn đệ trình tự, thủ thô lỗ áp bắt bẻ cho cạc địa phương. Vì vậy, Sở Xây dựng Đà Nẵng có chửa có cơ sở thực bây giờ việc gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp xây dựng theo quy định mới.
Để tạo điều kiện cho cạc cá nhân dịp , tổ chức, tham lam gia hoạt cồn xây dựng có nhu cầu gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp , Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay sẽ thực bây giờ gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp lâm thời thời tới tháng 5/2017 theo quy định tại Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 thứ Bộ Xây dựng.
Theo đó, vách ta phần hầu sơ đề pa nghị gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp lâm thời thời đặt đăng chuyên chở chuyên chở trên website Sở Xây dựng Đà Nẵng (http://www.sxd.danang.gov.vn/). Trong quá đệ trình thực bây giờ, phải có vướng mắc, cạc cá nhân dịp , tổ chức có nhu cầu gấp làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp xây dựng trên địa bàn có dạng liên hệ mạng điện thoại 05113.826375 đặt đặt hướng dẫn cầm dạng.