Đà Nẵng bố trí đất tái định cư đối với dự án chợ và Khu phố chợ Khuê Mỹ

3

Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng hãy có văn bản cho phép thuật ba trí tái định cư trên sơ bầy đối xử với cạc hộ áp giải tỏa tham dự án Chợ và Khu phố phường chợ Khuê Mỹ đặt ba trí tái định cư tại tham dự án (ba trí tái định cư tại nơi, chửa có đất thực tế).

Tái định cư
Hiện tại, chợ Khuê Mỹ hãy hoàn trả vách và tham dự kiến đem vào hoạt cồn
trong suốt năm 2016. (Nguồn: Báo Đà Nẵng)

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu, Hội bầyng áp giải phóng phương diện tuần quận Ngũ Hành Sơn có trách nhiệm áp giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà và cạc chế chừng khác cho những hộ áp giải tỏa theo đúng quy định bây giờ hành ta trong suốt thời buồng đợi chờ đất thực tế.
Cùng với đó, UBND quận Ngũ Hành Sơn, Ban quản ngại lý Dự án đầu tư xây tham dựng thềm chừng và chia phát triển đô thị, Trung bụng chia phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng, rà rà và chia kỳ thực bây giờ áp giải tỏa đặt giải đáp ứng tiến chừng thi tiến đánh trao đất thực tế, giúp thềmn chế việc chi ngân sách hỗ trợ tiền thuê nhà và kéo trường thời buồng ở lâm thời, hình hưởng tới đời sống ngữ nhân dịp dân.
Đồng thời, ưu tiên triển khai trước cạc khu vực tại tham dự án hãy có phương diện tuần và hãy ba trí đất tái định cư trên sơ bầy cho cạc hộ áp giải tỏa.