Đà Lạt: Cán bộ thanh tra làm giả giấy phép xây dựng nhà

3

Mới đây, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho hay, còn xác minh làm rõ vụ làm giấy phép thuật xây dựng nhà giả cỗ mạo gấp cho bà T.T.P, hàm đàng Phan Đình Phùng, P.2 (Đà Lạt).

Căn nhà ở trái phép thuật mực bà T.T.P, tại đơn thửa đất cạn nghiệp
trên đàng Vạn Kiếp, bầy 8

Tháng 8/2016, Đội thanh tra xây dựng TP. Đà Lạt (Đội TTXD) và UBND bầy 8 (Đà Lạt) vạc bây giờ và lập biên bản đình chỉ việc xây dựng nhà ở trái phép thuật mực bà T.T.P, tại đơn thửa đất cạn nghiệp trên đàng Vạn Kiếp, bầy 8. Tuy nhiên, tới ngày 9/11/2016, UBND Phường 8 và Đội TTXD bất ngờ dấn đặt Văn bản mạng 4724/UBND, ký ngày 7/11/2016 bay việc giả cỗ i quyết kiến nghị mực bà T.T.P, do 2 nhân dịp viên cơ quan liêu Thanh tra TP. Đà Lạt túc trực đấu đem tới .
Theo văn bản trên, TP. Đà Lạt cho phép thuật bà P. xây dựng đơn nhà kho diện tàng trữ 120 m2 tại thửa đất 528, tờ bản bầy 45G, chọc đàng Vạn Kiếp, bầy 8. Sau khi kiểm tra Văn bản mạng 4724/UBND chộ có vệt tiệm bất thơờng, Đội TTXD và UBND bầy 8 báo đại cáo lãnh đạo vách phường phố .
UBND TP. Đà Lạt trao Công an vách phường phố xác minh làm rõ người làm giả cỗ giấy phép thuật xây dựng cho bà P. Bước đầu cơ quan liêu chức hay xác định Văn bản 4724/UBND ngày 7/11/2016 là giả cỗ mạo, người làm giả cỗ văn bản trên là đơn tông cỗ quản lí lý mực Thanh tra TP. Đà Lạt. Theo đơn lãnh đạo Công an TP. Đà Lạt, do vụ việc liên quan liêu tới tông cỗ nào, cũng còn là Thành ủy viên bởi vậy đơn vị đề pa nghị chuyển hầu sơ qua Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm rõ đặt xử lý bay bình diện Đảng trước.
Ngày 7/12, Phó bí thơ thơờng túc trực Thành ủy Đà Lạt Đặng Thế Hải, xác dấn Công an vách phường phố vẫn báo đại cáo vụ việc trên với Thường túc trực Thành ủy.