Cụm công nghiệp Bàu Trăn được thành lập tại Tp.HCM

7

Cụm đánh nghiệp Bàu Trăn tại ấp Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi vừa đặt UBND Tp.HCM vách lập. Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Khánh Thuận làm đơn vị ghê doanh lề đường chừng.

co cụm đánh nghiệp Bàu Trăn
UBND Tp.HCM vừa quyết định vách lập Cụm đánh nghiệp Bàu Trăn tại ấp Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi

Với quy mô 75 ha, co cụm đánh nghiệp Bàu Trăn sẽ ưu tiên thu cuốn hút đầu tư vạc triển bốn ngành đánh nghiệp coi trọng yếu theo Quyết định mạng 188/2004/QĐ-TTg ngày 01/11/2004 ngữ Thủ tướng mạo Chính che. Các ngành đó bao gồm: đánh nghiệp chế biến cạn sản, thực phẩm; đánh nghiệp dệt may – da giày (không có nhuộm, chọc da trong suốt co cụm ); sản xuất cao su kỹ kể, mủ kỹ kể; cơ khí chế tạo máy, khuôn mẫu; điện tử – đánh nghệ am hiểu tin…
Theo quy hoạch tới năm 2020 huyện Củ Chi hình vách và vạc triển đạt 5 khu đánh nghiệp và 5 co cụm đánh nghiệp. Hiện Củ Chi đệp trung giàu khu đánh nghiệp còn hoạt đụn như Khu đánh nghiệp Tân Phú Trung 543 ha, Khu đánh nghiệp Tây Bắc Củ Chi 380 ha, Cụm đánh nghiệp cơ khí Samco, Cụm đánh nghiệp Tân Qui – Khu A, B.