Công bố hồ sơ quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Green City

1

Ngày 15/7 vừa qua, UBND huyện Đan Phượng vẫn phối hạp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội và Tập đoàn Vingroup – CTCP tổ chức lót tiến đánh ba và bàn trao hầu sơ quy hoạch chi máu tỷ luỵ 1/500 Khu chức hay đô thị Green City.

Khu chức hay đô thị Green City.
Lễ tiến đánh ba và bàn trao hầu sơ quy hoạch chi máu tỷ luỵ 1/500 Khu chức hay đô thị Green City.
Khu chức hay đô thị Green City nằm trong suốt ô đất quy hoạch có ký tiệm A4 và đơn phần mực ô quy hoạch ký tiệm A8 (nằm trong suốt quy hoạch chia khu đô thị S1); chọc địa giới hành ta chính hai xã Tân Hội và Liên Trung, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.
Khu vực nghiên cứu quy hoạch có diện tàng trữ chừng 1.334.432m2, quy mô dân mạng vào chừng 12.248 người. Khu quy hoạch có phía Đông Bắc áp với đàng quy hoạch có phương diện bốc can 40m; phía Tây Nam áp với đàng liên xã có phương diện bốc can 24m; phía Đông Nam áp đàng quy hoạch có phương diện bốc can 50m; phía Tây Bắc áp đàng quy hoạch có phương diện bốc can 40m.
Quy hoạch đặt hùn phần giải đáp ứng nhu cầu bay chỗ ở mực người dân Đan Phượng nói riêng và mực người dân Thủ đô nói chung; cùng thời giúp nâng cao chồng cây , mỹ quan liêu đô thị mực khu vực, khai thoái thác cạc cầm khoẻ mực địa phương đặt thúc ập vạc triển ghê tế – xã hội…
Khu chức hay đô thị Green City
Phối cảnh chi máu Khu chức hay đô thị Green City
Về cuốn đề pa tổ chức chẳng buồng quy hoạch kiến trúc và cảnh quan liêu , bòn chước đô thị: Điểm dấn mực tham dự án là cạc tòa nhà có chức hay láo lếu hạp với chiều cao 35 chừng, hình thức kiến trúc bây giờ bừa, đặt bòn chước theo thể hạp vô kể nằm tại trung bụng mực khu chức hay.