Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch đảo Phú Quốc đến năm 2030

19

Mới đây, Thứ Trưởng Bộ Xây tham gia ng, bà Phan Thị Mỹ Linh hử trao Quyết định và hầu sơ điều chỉnh cục súc cỗ điều chỉnh quy hoạch chung xây tham gia ng Đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang tới năm 2030. Nhiều tham gia án to đặt chuyển tráo vị trí và xẻ sung thêm hạng trang mục đầu tư.

điều chỉnh quy hoạch Phú Quốc
Điều chỉnh cục súc cỗ quy hoạch chung xây tham gia ng cù lao Phú Quốc tới năm 2030.
Hồ sơ điều chỉnh cục súc cỗ nêu rõ, vị trí khu du lịch, nhếch vụ vui nhởi và áp giải trí tổng hiệp có casino trường đoản cú khu đất Bãi Đá Chống (xã Bãi Thơm) sẽ đặt chuyển qua khu du lịch đâm xắt Bãi Dài (Gành Dầu, Phú Quốc); cùng thời xẻ sung quy hoạch tuyến cáp treo trường đoản cú thị trấn An Thới ra cù lao Hòn Thơm (xã Hòn Thơm); xẻ sung khu đất có chức hay du lịch hắn dưỡng, trạng thái thao áp giải trí quy mô 142 hec-ta tại phía Bắc rạch Vũng Bầu trên cơ sở chuyển tráo chức hay diện tàng trữ nào trường đoản cú đất cạn nghiệp; xẻ sung khu có chức hay nhếch vụ du lịch áp giải trí phức hiệp và sân golf quy mô 2.090 hec-ta tại khu vực Đồng Cây Sao và Bắc mà Cửa Cạn (xã Cửa Cạn) trên cơ sở chuyển tráo chức hay diện tàng trữ 1.718 hec-ta đất cạn nghiệp và 372 hec-ta đất rừng buồng hộ; điều chỉnh chức hay sân golf với quy mô 102 hec-ta tại khu đất du lịch đâm xắt Cửa Cạn vách đất du lịch đâm xắt …
Cùng với đó, quy hoạch điều chỉnh cục súc cỗ cũng xẻ sung, sửa tráo đơn mạng nội dung mực tàu Quyết định mạng 633 ngày 11/5/2010 mực tàu Thủ tướng mạo Chính che bay việc phê chuẩn y Điều chỉnh quy hoạch chung xây tham gia ng dảo Phú Quốc (Kiên Giang) tới năm 2030.
Thứ trưởng Bộ Xây tham gia ng Phan Thị Mỹ Linh đề pa nghị Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc phối hiệp với cạc cỗ ngành tiến hành ta rà rà, hoàn trả tbây giờ, ban hành ta quy chế, quản ngại lý quy hoạch đô thị, kiến trúc huyện cù lao làm cơ sở thực bây giờ kiểm rà trong suốt quản ngại lý xây tham gia ng.