Cơ hội việc làm tại “Ngày hội nghề nghiệp sinh viên – nhân lực trẻ Tp.HCM năm 2016”

5

Ngày 18/6/2016 tới đây, tại dài Đại học Kinh tế Tp.HCM (số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) sẽ diễn ra “Ngày hội nghề nghiệp nghiệp đâm viên – Nhân lực trẻ Tp.HCM” với sự tham lam gia ngữ dãy ngàn đâm viên, cử nhân dịp chọc danh thiếp dài bừa học, cao đẳng cùng giàu nhà tuyển chọn dụng uy tín trên địa bàn vách phố phường.

Ngày hội việc làm
Nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho danh thiếp bạn trẻ tại “Ngày hội nghề nghiệp nghiệp đâm viên
– nhân dịp lực trẻ Tp.HCM năm 2016”

Đây là chương đệ trình to diễn ra dãy năm mở ra cơ hội việc làm cho những đâm viên chuẩn mực bị tốt nghiệp ra dài và nguồn nhân dịp lực trẻ còn có nhu cầu bay việc làm tại Tp.HCM.
Tại ngày hội nào, đâm viên có cơ hội gặp gỡ danh thiếp nhà tuyển chọn dụng, cầm buộc xu hướng phạt triển nguồn nhân dịp lực ngữ doanh nghiệp và yêu cầu chừng vị trí tuyển chọn dụng. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội đặt đâm viên cập nhật và ngã sung kiến thức mới nhất bay kỹ hay mềm mỏng am hiểu qua việc tham lam gia danh thiếp đại hồi báo biện chăm đề pa như: Tọa đàm “Thị dài lao cồn Việt Nam năm 2016 khi gia gia nhập Cộng cùng Kinh tế ASEAN”; chương đệ trình huchèn luyện “Chìa khóa vách đánh cho hội gia nhập thực tiễn”; chương đệ trình áng cuốn thử “Tự tin trước nhà tuyển chọn dụng”; chương đệ trình tuyển chọn dụng “Sàn trao xít việc làm”; chương đệ trình triển lãm “Thương tiệm và việc làm”…
Đây là chương đệ trình do dài Đại học Kinh tế Tp.HCM phố phườngi ăn nhập Employment Vietnam tổ chức với sự hùn bình diện ngữ 4 Nhà giỏi trợ Vàng là Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Đại Việt (Đại Việt Group), Ngân dãy VPBank, Ngân dãy HDBank và Ngân dãy ACB.

Chương đệ trình “CV hay, dchèn quà ngay” nằm trong suốt chuỗi sự kiện tuyển chọn dụng ngữ Đại Việt Group nhắm hướng tới “Ngày hội nghề nghiệp nghiệp đâm viên – Nhân lực trẻ Tp.HCM”.
Bạn chửa biết danh thiếp h viết lách CV?
Bạn muốn hoàn trả thiện bản CV ngữ tôi?
Hay bạn muốn đơn bản CV chèn tượng lọt vào mắt xanh ngữ nhà tuyển chọn dụng?
Để tham lam gia, đã gửi CV ngữ bạn bay email hr1@daivietgroup.net.vn trước ngày 14/6/2016 đặt dchèn đặt dchèn xét chi máu tự danh thiếp chăm gia tuyển chọn dụng ngữ Đại Việt Group. Kết trái dchèn xét và ý kiến tư cuốn sẽ đặt gửi lại qua email trong suốt vòng 1 bằng thuật tự ngày dchèn.
Danh sách danh thiếp bạn đặt dchèn quà, BTC sẽ đánh ba vào ngày 16/6/2016 trên fanpage.
Song hành ta danh thiếp chương đệ trình diễn ra trong suốt Ngày hội do Nhà dài tổ chức là 2 Workshop training “kỹ hay viết lách CV” và “kỹ hay ứng giao phó trong suốt áng cuốn tuyển chọn dụng” tại khu vực buồng dãy Đại Việt Group. Mục mục tiêu chính ngữ hai đại hồi training nào là tạo cơ hội cho danh thiếp bạn đâm viên mới tốt nghiệp ra dài đặt đấu xúc thực tế những thử thách ngữ nhà tuyển chọn dụng bay kỹ hay trao đấu, kỹ hay đối xử chồng , kỹ hay triết lí phục, đệ trình bày… và có cơ hội đặt áng cuốn – tư cuốn danh thiếp vị trí còn tuyển chọn dụng am hiểu qua chương đệ trình “áng cuốn thử – dchèn việc thực” ngữ Đại Việt Group.

Nguyệt An