CII tạm làm chủ đầu tư dự án nạo vét rạch trong KĐT mới Thủ Thiêm

3

Công ty CP Đầu tư Hạ chừng kỹ kể Tp.HCM (Công ty CII) lâm thời đấu dấn vai trò là chủ đầu tư tham dự án nạo vét rạch, đào hầu trung bụng và danh thiếp kênh mới trong suốt KĐT mới Thủ Thiêm

Mô hình quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm
Theo đề pa xuất vỉa hèng Ban Quản lý Đầu tư – Xây tham dựng KĐT mới Thủ Thiêm, UBND vách phường phố thoả trao Công ty CP Đầu tư Hạ chừng kỹ kể Tp.HCM (Công ty CII) lâm thời đấu dấn vai trò là chủ đầu tư tham dự án nạo vét rạch, đào hầu trung bụng và danh thiếp kênh mới trong suốt KĐT mới Thủ Thiêm trường đoản cú Ban Quản lý Công đệ trình Thủ Thiêm (đơn vị chủ đầu tư trước).
Theo đó, tham dự án nào đặt phép thuật thực bây giờ sau khi Thủ tướng tá cho phép thuật xẻ sung đánh đệ trình xây tham dựng 4 cầu (cầu mạng 5, 9, 12 và N4), đánh đệ trình nạo vét rạch, đào hầu trung bụng và kênh mới vào tham dự án đầu tư xây tham dựng vỉa hè chừng kỹ kể khu dân cư ở phía Bắc (khu chức hay mạng 3, 4) và hoàn trả tbây giờ trục lối Bắc – Nam (đoạn trường đoản cú chân cầu Thủ Thiêm 1 tới lối Mai Chí Thọ) trong suốt KĐT mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp cùng BT.
Công ty nào sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả tbây giờ báo vịn nghiên cứu khả thi tham dự án đầu tư xây tham dựng vỉa hè chừng kỹ kể khu dân cư ở phía Bắc và hoàn trả tbây giờ trục lối Bắc – Nam trong suốt KĐT mới Thủ Thiêm theo hình thức đối xử tác đánh tư (Hợp cùng BT).