Chủ đầu tư đề nghị thanh kiểm tra toàn bộ dự án NOXH Rice City

1

Ngày 14/7 vừa qua, Công ty CP BIC Việt Nam – chủ tham dự án nhà ở xã hội Tây Nam hầu Linh Đàm hử có đánh văn đề pa nghị Sở Xây tham dựng Hà Nội và Thanh tra Bộ Xây tham dựng vào cược kiểm tra rành cỗ hầu sơ mua nhà tại tham dự án.

Mới đây, lan truyền am hiểu có đem tin bay việc người thân hạng lãnh đạo Công ty CP BIC Việt Nam – chủ đầu tư đơn phần tham dự án nhà ở xã hội Tây Nam hầu Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đặt mua nhà tại tham dự án.
Liên quan lại tới cuốn đề pa trên, ngày 14/7, Công ty CP BIC Việt Nam hử có đánh văn mạng 968/2013/CV/BICVN gửi Sở Xây tham dựng Hà Nội và Thanh tra Bộ Xây tham dựng đề pa nghị tổ chức thanh kiểm tra rành cỗ hầu sơ mua nhà ở xã hội hạng khách khứa dãy tại tham dự án nhà ở xã hội Tây Nam hầu Linh Đàm do Công ty làm chủ đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội Tây Nam hầu Linh Đàm
Dự án nhà ở xã hội Tây Nam hầu Linh Đàm bị vướng ngờ cuốn người thân
hạng chủ đầu tư đặt mua nhà tại tham dự án nào

Cụ dạng, Công ty BIC cho rằng, việc đánh ba am hiểu tin hạng danh thiếp báo đem tâm tính đơn chiều, thiếu tâm tính chính xác, chủ quan lại, mà chẳng xác minh, điều tra, làm rõ còn hoi hậu hĩnh trái ngờ êm tôn trọng hình hưởng tới uy tín hạng Công ty CP BIC Việt Nam.
Công văn nêu rõ: Nhằm làm rõ danh thiếp am hiểu tin thất thật trên đơn danh thiếp h chính xác và minh bạch, Công ty CP BIC Việt Nam đề pa nghị Sở Xây tham dựng Hà Nội, Bộ Xây tham dựng, tổ chức thanh kiểm tra rành cỗ hầu sơ mua nhà ở xã hội hạng khách khứa dãy tại tham dự án nhà ở xã hội Tây Nam hầu Linh Đàm do Công ty làm chủ đầu tư.
Trao tráo với PV 14/7, Chánh Thanh tra Bộ Xây tham dựng Phạm Gia Yên cho biết, Bộ hử dấn đặt đánh văn hạng Công ty BIC đề pa nghị thanh tra Bộ giúp thanh tra rõ ràng và am hiểu tin đánh khai trên báo chí.
Cũng trong suốt chiều 14/7, liên lạc với ông Vũ Ngọc Đạm, Trưởng buồng phân phát triển nhà (Sở Xây tham dựng Hà Nội) thời vị nào xác dấn có chửa dấn đặt đánh văn hạng Công ty BIC. Nhưng ông Đạm cho biết, Sở cũng hử có lịch đầu bằng sau sẽ kiểm tra đơn mạng nội dung báo chí làm phản ánh cận đây bay tham dự án nhà ở xã hội Tây Nam hầu Linh đàm.