Chủ đầu tư chung cư 584 bị ban quản lý cắt điện

2

Liên thô lỗ trong suốt vòng 3 tháng, từ bỏ tháng 5 tới tháng 7/2016, Chủ đầu tư Chung cư 584 (quận Tân Phú, Tp.HCM) chẳng thanh nhóm chi phí quản lí lý chung cư. Tối 6/8, Ban quản lí lý (BQL) chung cư thoả tiến hành ta chế giỏi chủ đầu tư kì phương án bốc điện, bốc nác .

Phần to cư dân tòa nhà bày tỏ ra phấn khởi và cùng ái tình với việc làm mực tàu BQL chung cư. Trước khi tiến hành ta chế giỏi , BQL chung cư là Công ty Song Ngọc thoả am hiểu báo cho người dân.

Chế giỏi kì phương pháp bốc điện, nác

Trong am hiểu báo gửi đi, Công ty Song Ngọc nêu rõ sau giàu dò nhấc nhở, gửi am hiểu báo, lập vi kì mà Công ty 584 đã chẳng thanh nhóm chi phí quản lí lý từ bỏ tháng 5 tới tháng 7-2016 cho chung cư (chửa bao gồm làm nợ nần cũ mực tàu Ban quản lí trừng trị (BQT) từ bỏ 1/4/2014 tới 30/4/2016).
chế giỏi chủ đầu tư chung cư 584
Một em bé núm đèn đặt bầm cất bầy tại chừng ninh đặt xe chung cư
Trước đó, làm ty 584 thoả thu chi phí giữ xe mực tàu cư dân mà lại chẳng thanh nhóm chi phí quản lí lý. Vì cầm, BQT chẳng có nguồn thu đặt phục vụ tiện lợi ích chung cho cư dân. Được sự cùng ý và ủy quyền mực tàu BQT, BQL chung cư tiến hành ta chế giỏi Công ty 584 kì phương án bốc điện, nác (khu vực chừng ninh , văn buồng làm ty 584) từ bỏ 18 bây giờ ngày 6/8 cho tới khi BQL dấn đặt chi phí quản lí lý. Việc chế giỏi hoàn trả rành căn căn cứ theo quy định pháp luật, đặt trang mục đlợi ích ổn định làm tác quản lí lý vận hành ta .
Cuối bây giờ chiều ngày 7/8, đơn vách ta viên BQT Chung cư 584 cho biết điện ở khu vực chừng ninh và văn buồng Công ty 584 đã chửa đặt mở trở lại.
chế giỏi chủ đầu tư chung cư 584
Chiều ngày 7/8, điện đã chửa đặt mở trở lại
Khi điện bị bốc, đơn vị quản lí lý chừng ninh thoả mời điện lực qua làm việc. Một vách ta viên mực tàu BQT khẳng định: “Chúng mình làm theo đúng quy định mực tàu pháp luật. BQL thoả thực bây giờ theo đúng Thông tư 02 mới nhất mực tàu Bộ Xây tham dựng và Luật nhà ở năm 2014 . Cụ dạng, phải như đơn đơn vị hoặc cá nhân dịp này đó chẳng nạp ngọc trai chi phí quản lí lý thời BQL có quyền bốc điện, bốc nác am hiểu qua UBND quận và dưới sự hỗ trợ mực tàu điện lực”. Việc bốc điện, bốc nác thoả đặt BQL đề pa xuất tới UBND quận Tân Phú cũng như UBND bầy, điện lực và dấn đặt sự hỗ trợ.
Điều hoi bắt xúc cho BQT và cư dân tòa nhà là chủ đầu tư chung cư 584 thoả 27 tháng nay chẳng nạp ngọc trai chi phí quản lí lý. Từ khi vào đấu quản lí, Công ty Song Ngọc thoả giàu dò đem giấy đòi chi phí quản lí lý. Thế mà chủ đầu tư chẳng làm phản buổi.
UBND bầy thoả mời danh thiếp phía liên quan tiền tới làm việc. Tuy nhiên do 7/8 lâm vào chủ nhật thành ra 5 vách ta viên BQT chung cư báo cáo phương diện , chẳng dạng tham lam tham dự cược hội .
chế giỏi chủ đầu tư chung cư 584
Người dân bày tỏ ra cùng ái tình với hình thức chế giỏi mực tàu BQL chung cư