Cho phép chuyển đổi hơn 1.477 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

2

Mới đây, Thủ tướng mạo Chính che hử có ý kiến chỉ đạo bay việc chuyển trang mục mục tiêu sử dụng đất cụm từ hơn 1.477 ha đất trồng tỉa lúa trên địa bàn TP. Hải Phòng và tỉnh Long An.

chuyển tráo hơn 1.477 ha đất trồng tỉa lúa
Thủ tướng mạo Chính che cho phép thuật chuyển tráo hơn 1.477 ha đất trồng tỉa lúa qua đất phi cạn nghiệp. Ảnh minh tai. Nguồn: Internet

Thủ tướng mạo Chính che hử cùng ý cho UBND TP. Hải Phòng đặt chuyển trang mục mục tiêu sử dụng cụm từ 48 ha đất trồng tỉa lúa qua loại hình đất phi cạn nghiệp.
Thủ tướng mạo Chính che cũng hử chấp xuôi cho UBND tỉnh Long An đặt chuyển trang mục mục tiêu sử dụng cụm từ 1.429,11 ha đất trồng tỉa lúa qua đất phi cạn nghiệp, với điều kiện phải phù ăn nhập với chước taich sử dụng đất dãy năm cụm từ gấp huyện hử đặt cơ quan liêu Nhà nác có thẩm quyền phê chuẩn y.
Thủ tướng mạo Chính che cũng trao UBND TP. Hải Phòng và tỉnh Long An chỉ đạo thực bây giờ đả tác chuyển trang mục mục tiêu sử dụng đất trồng tỉa lúa nêu trên theo đúng cạc quy định cụm từ Nghị định mạng 43/2014/NĐ-CP ban hành ta ngày 15/5/2014 và mạng 35/2015/NĐ-CP ban hành ta gày 13/4/2015 cụm từ Chính che.