Cao ốc hơn 319 tỷ đồng bỏ hoang

3

Tòa cao ốc Bạc Liêu Tower hoàn trả vách vào cuối năm 2011, mà tới nay làm đệ trình bầy sộ đặt cho là cao nhất ĐBSCL đã chửa đặt đem vào khai thoái thác sử dụng, hoi lãng chi phí to bay ví trừng phạt giỏi sản.

Cao ốc 18 chừng quăng quật phí phạm
Cao ốc 18 chừng quăng quật phí phạm
Được biết, chủ đầu tư làm đệ trình Bạc Liêu Tower là Công ty CP phạt triển đô thị Dầu khíPVC Mekong (Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam) thường trực chọc Tập đoàn dù khí quốc gia Việt Nam.
Ông Phạm Minh Kiệt, Phó ví m đốc PVC-Mekong, Trưởng ban cai quản lý tham gia án cho biết, quy mô tòa nhà cao 18 chừng, tổng diện tàng trữ sàn xây tham gia ng trên 17.000 m2, tổng ngữ đầu tư hơn 319 tỷ bầyng. Bạc Liêu Tower là tòa cao ốc phức ăn nhập đặt bòn chước bao gồm giàu chức hay như: Cho thuê văn buồng làm việc, trung bụng hội nghị, khách khứa sạn, nhà dãy, nhỉnh vụ, áp giải trí, siêu thị,…
Hiện tại, cao ốc Bạc Liêu Tower chỉ mới khai thoái thác cho thuê phương diện kì cọ ngữ phần hành ta lang phía ngoài chừng bết đặt bán cafe và đơn Công ty biểu nguy hiểm nhân dịp thọ thuê đơn chừng làm văn buồng chi nhành Bạc Liêu. Những chừng đương lại đều quăng quật chẳng.