Brexit không ảnh hưởng đến thị trường nhà đất cho thuê Anh

1

Quyết định rời Liên minh lệ Âu hạng Anh (Brexit) hử có chửa có tác cồn rõ rệt lên thị dài BĐS cho thuê tại nác nào. Giá thuê, nguồn cung và nhu cầu chẳng cầm tráo đáng trần thuật sau cược vứt phiếu buổi tháng 6.

Theo báo viện mới nhất hạng Hiệp hội vá víu giới cho thuê (ARLA), thị dài nhà đất cho thuê Anh hử ổn định, hầu hạ như chẳng có biến cồn bay ví thuê.
Cụ trạng thái , đơn tháng sau cược vứt phiếu, 77% nhà vá víu giới hạng ARLA làm chứng kiến ví thuê nhà đất hử giữ ổn định. Chỉ 12% cho biết ví thuê hử giảm nặng . Kết trái nào khá kênh chệch so với đơn mạng tham gia đoán trước đó, với 19% vách viên ARLA cho rằng ví thuê tăng, 20% tham gia đoán giảm và 61% tin hẳn ví thuê sẽ giữ vốn dĩ .

Brexit chẳng tác cồn giàu tới thị dài nhà đất cho thuê Anh
Brexit hử có chửa có tác cồn to tới thị dài BĐS cho thuê Anh (Ảnh: Telegraph)

Tương tự như vậy, nguồn cung và nhu cầu thuê nhà cũng chẳng cầm tráo giàu sau khi có kết trái Brexit. Có tới 67% hạng vách viên ARLA báo viện chẳng có sự cầm tráo đáng trần thuật trong suốt nguồn cung và hơn 64% cho biết mạng cây người chừng thuê nhà giữ ổn định.
Tuy nhiên, 45% nhà vá víu giới hử làm chứng kiến bụng lý chẳng hẳn barie hạng danh thiếp chủ nhà đương chừng chừng người thuê. Điều nào có trạng thái hoi ra sóng gió trên thị dài cho thuê trong suốt những tháng tới. Mặc dù vậy, sự do tham gia hạng danh thiếp chủ nhà là tương đối xử nặng và điều quan liêu tôn trọng là gia tộc chẳng hành ta cồn đơn danh thiếp h gấp vàng.
Ông David Cox – Giám đốc điều hành ta ARLA dấn định: “Thị dài cho thuê hử làm phản ứng lại kết trái Brexit đơn danh thiếp h bình phẩm yên tĩnh , liền trong suốt bối cảnh bất ổn chính trừng phạt và ghê tế tương đối xử xung khắc nghiệt. Những gì thị dài cần là đơn khẳng định hẳn barie từ bỏ phía Chính che mới rằng nhà ở hử là đơn lĩnh vực đặt ưu tiên, với thị dài cho thuê giữ vai trò trung bụng.”
Mặc dù vậy, ông Cox cho rằng nguồn cung và nhu cầu hử đương là đơn cuốn đề pa đáng lưu ý trên thị dài cho thuê. Nếu nguồn cung đấu thô lỗ cạn dần so với nhu cầu đương tăng lên thời dù tác cồn hạng Brexit có là gì, người thuê nhà sẽ gặp giàu khó khăn hơn khi chừng nhà và phải chịu tốn bại hơn trước.
Liên Hương
(Theo Nhịp mạngng thời đại)