Brexit khiến thị trường BĐS thế giới giảm mạnh

1

Tình hình chính trừng phạt bất ổn đồng thời Anh quyết định rời khỏi Liên minh lệ Âu đồng với sự giảm khoẻ thời hạng đồng bảng Anh đã khiến cho thị trường BĐS có giàu biến cồn. Các nhà đầu tư đang chừng chừng danh thiếp h thức đặt giảm thiểu đen ro khi đối xử phương diện với những bất ổn có chửa chừng có.

Việc Anh rời khỏi Liên minh lệ Âu khiến cho thị trường BĐS có giàu biến cồn
Việc Anh rời khỏi Liên minh lệ Âu khiến cho thị trường BĐS có giàu biến cồn

Theo mạng liệu cái thần hồn mới nhất tự đả ty tư cuốn BĐS Jones Lang Lasalle (JLL) cho chộ , so với kì năm đoái, cây trao nhách bất cồn sản (BĐS) rành cầu trong suốt quý giá như 2 giảm 12%, đạt tổng giá như trừng phạt 148 tỷ USD. Tổng giá như trừng phạt trao nhách bán đầu năm đạt 281 tỷ USD, giảm 13% so với sáu tháng đầu năm 2015.
Hoạt cồn đầu tư suy giảm trong suốt 6 tháng đầu năm nay và đặt tham gia đoán sẽ đấu thô lỗ giảm trong suốt vòng 6 tháng đấu theo. Hơn nữa, JLL tham gia đoán thiếu gì cây trao nhách rành cầu năm 2016 sẽ đạt chừng 600 tỷ USD, thấp hơn 15% so với của 704 tỷ USD vào năm 2015.
Ông David Green Morgan, Giám đốc Nghiên cứu thị trường nguyên rành cầu tại JLL cho biết, năm 2016 có dạng sẽ là đơn năm mà chính trừng phạt đóng vai trò then chốt quyết định tới bụng lý đầu tư và hơn nữa là hoạt cồn thời hạng thị trường rành cầu.
Cùng với đó, việc Anh quyết định rời khỏi Liên minh Châu Âu đã khiến thị trường có giàu biến cồn đồng với sự giảm khoẻ thời hạng đồng bảng Anh. Đối phương diện với những bất ổn có chửa chừng có, danh thiếp nhà đầu tư BĐS Châu Á – Thái Bình Dương cũng như danh thiếp khách khứa thuê doanh nghiệp đang chừng chừng danh thiếp h thức đặt giảm thiểu đen ro.
Theo danh thiếp chăm gia ghê tế, Brexit có dạng đem lại cơ hội ngắn thời hạn cho danh thiếp nhà đầu tư quốc tế kệ dù bụng lý thị trường coi chung sẽ đã đang dè dặt. Tại Châu Á – Thái Bình Dương, khách khứa mua nhà nội địa và danh thiếp đả ty đa quốc gia sẽ giúp khu vực tách biệt khỏi biến cồn này.
Giám đốc điều hành ta JLL tại Châu Á Thái Bình Dương, ông Anthony Couse cho biết, cầm giới đang dần cảm dấn đặt những dư âm thời hạng việc nác Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu và rất có dạng sẽ làm chứng kiến sự sút giảm lâm thời thời bay nhu cầu thời hạng danh thiếp khách khứa thuê Châu Á đang hoạt cồn tại Anh.
Tuy vậy, ông Anthony Couse hy vọng sẽ tạo lại đặt sự tự tin, đơn khi quá đệ trình đàm phán rời khỏi Liên minh Châu Âu thời hạng Anh có kết trái rõ ràng thời niềm tin thời hạng thị trường sẽ buổi phục.
Ông Anthony Couse nói : “Trong bối chình chính trừng phạt và ghê tế bây giờ tại thời hạng Vương quốc Anh, chúng mình tin rằng hồ cả danh thiếp nhà đầu tư và khách khứa thuê nhà tới tự Châu Á Thái Bình Dương sẽ cần có thời buồng đặt hấp thu những hình hưởng thời hạng sự kiện trước khi đem ra quyết định trung hoặc trường thời hạn”.
Trong khi đó, ông David Green Morgan cho rằng, kệ dù ái tình hình chính trừng phạt tại Anh đã đang đấu thô lỗ đặt điều chỉnh sau Brexit mà những hình hưởng này chẳng tác cồn giàu tới Châu Âu và danh thiếp thị trường như Bắc Âu, Pháp cũng như Trung và Đông Âu (CEE) đã hoạt cồn rất tàng trữ bừa.
Ngoài ra, ông David Green Morgan dấn định: “Với lao chừng tăng trưởng thiếu gì cây trao nhách trong suốt vài ba năm qua và hình hưởng thời hạng nó lên giá như bán, có nhẽ rằng việc danh thiếp hoạt cồn đầu tư có lâm thời dừng hay chẳng đã chỉ là tham gia đoán. Vẫn đang những nguồn nguyên dồi dào sẵn sàng đặt đầu tư vào thị trường bất cồn sản, mà kì cọ danh thiếp h này đặt sử dụng cây nguyên đó mà chẳng ập giá như thị trường lên quá cao lại là đơn chuyện khó”.