Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý sai phạm tại dự án Golden West Lê Văn Thiêm

3

Thanh tra Bộ Xây tham gia ng vừa có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội liên quan lại tới những sai phạm tại tham gia án Golden West Lê Văn Thiêm do Công ty CP Phát triển yêu mại Việt Nam (Vietradico) làm chủ đầu tư.

Dự án Golden West
Dự án Golden West bị che chặn giàu bình diện

Theo nội dung văn bản, Thanh tra Bộ Xây tham gia ng hỉ dấn đặt đơn thứ đơn mạng làm dân là khách khứa dãy mua căn hộ tại tham gia án Golden West Lê Văn Thiêm (Thanh Xuân, TP. Hà Nội) làm phản ánh bay nội dung Vietradico hỉ xây tham gia ng làm đệ trình chẳng đúng bòn chước đặt phê chuẩn y, xây bít danh thiếp ô loáng am hiểu chừng thứ tòa nhà và xâm phạm tới quyền nướu lợi. thứ khách khứa dãy hỉ ký ăn nhập cùng mua căn hộ tại tham gia án.
Khách dãy mua nhà tại tham gia án nào yêu cầu chủ đầu tư tháo quăng quật danh thiếp ô loáng hỉ xây tham gia ng vách buồng, phải xây tham gia ng theo đúng bòn chước hỉ đặt phê chuẩn y.

vi phạm xây tham gia ng
Các ô loáng hỉ bị xây bít lại sai so với bòn chước. Ảnh do cư dân cung gấp

Thanh tra Bộ Xây tham gia ng cho hay, sau khi xem xét danh thiếp giỏi giờ hồn do làm dân cung gấp và làm việc thơờng trực đấu với bừa diện Vietradico, kiểm tra thực tế tại làm đệ trình xây tham gia ng, căn căn cứ chướct trái kiểm tra và Quyết định xử phát vi phạm hành ta chính mạng 2034/QĐ-VPVPHC ngày 26/5/2015 thứ UBND Quận Thanh Xuân; biên bản vi phạm hành ta chính yêu cầu ngừng thi làm xây tham gia ng làm đệ trình vi phạm mạng 0034307/BB-VPHC ngày 6/4/2016 và Quyết định xử phát vi phạm hành ta chính mạng 48/QĐ-XPVPHC ngày 9/6/2016 thứ Thanh tra Sở Xây tham gia ng TP. Hà Nội, vì thế Thanh tra Bộ Xây tham gia ng dấn chộ nội dung làm phản ánh thứ làm dân là có cơ sở.
Theo Thanh tra Bộ Xây tham gia ng, do vi phạm thứ Vietradico chọc thẩm quyền áp giải quyết thứ UBND TP. Hà Nội, vì vậy Thanh tra Bộ Xây tham gia ng chuyển đơn thứ danh thiếp làm dân tới UBND TP. Hà Nội đặt chỉ đạo Sở Xây tham gia ng và UBND Quận Thanh Xuân xử lý đối xử với phần diện tlợi. xây tham gia ng vi phạm theo đúng quy định, đặt đảm biểu việc xây tham gia ng thực bây giờ đúng bòn chước đặt phê chuẩn y kèm cặp theo giấy phép kể xây tham gia ng, lánh việc làm dân có đơn thơ băng gấp, đông người.
Trước đó, ngày 9/6, Thanh tra Sở Xây tham gia ng Hà Nội hỉ có Quyết định mạng 48/QĐ-XPVPHC quyết định xử phát vi phạm hành ta chính đối xử với Vietradico.
Cụ trạng thái , Vietradico bị áp dụng của xử phát tiền 90 triệu cùng. Thanh tra Sở Xây tham gia ng cũng yêu cầu Vietradico có trách nhiệm nghiêm túc thực bây giờ những nội dung theo yêu cầu thứ UBND TP. Hà Nội tại văn bản mạng 3166/UBND-ĐT ngày 30/5/2016.
Được biết, Golden West là tham gia án đặt Sở Xây tham gia ng Hà Nội gấp giấy phép kể xây tham gia ng mạng 64/GPXD ngày 6/6/2012 cho Tổng làm ty Cơ khí xây tham gia ng (COMA) làm chủ đầu tư. Năm 2013, COMA hỉ ủy quyền rành phần cho Vietradico cầm bình diện COMA tổ chức triển khai tham gia án, đầu tư ghê doanh và khai thoái thác tham gia án. Golden West bao gồm 3 chừng ninh , 27 chừng đặt, trong suốt đó có 22 chừng nhà ở với tổng mạng 600 căn hộ cao gấp, 3 chừng trung bụng yêu mại, hai chừng cây xanh, kỹ kể.