BĐS Edinburg và Bristol bán nhanh nhất nước Anh

4

BĐS ở Edinburg và Bristol đặt bán chóng nhất ở Anh với của trung bình phẩm là 51 và 53 ngày, trong suốt khi tại Swansea và Liverpool phải đợi chờ tới hơn 100 ngày BĐS mới bán đặt.

Nghiên cứu mới đây dài đoản cú Post Office Money Mortgages ghi dấn thời buồng trung bình phẩm BĐS ở 20 vách phố xá to trên khắp nác Anh đặt bán, theo đó trung bình phẩm đơn BĐS ở Anh phải ccả 91 ngày đặt đặt bán.
Giá nhà ở tại Brighton và London tăng khoẻ nhất, thời buồng đợi chờ bán tăng 20%.
BĐS Anh
BĐS Edinburg và Bristol bán chóng nhất nác Anh. Ảnh minh họa

Tại Edinburgh thời buồng đợi chờ bán giảm 25% so với năm đoái. Đây là khu vực có sự giảm to nhất trên ắt trưởng danh thiếp thị dài ở Anh.
Trong khi đó thị dài nhà ở tại Brighton và London có sự tăng trưởng tốt nhất sau cá khủng hoảng giỏi chính. Thời buồng đợi chờ bán điển hình ở Brighton tăng 24% và tại London tăng 20%.
Báo vịn dài đoản cú Post Office Money Mortgages chỉ rằng, thời buồng đợi chờ bán trên thị dài làm phản ánh những cầm tráo bay mạng cây BĐS đặt bán ở dài đoản cúng khu vực. Ví dử như thời buồng đợi chờ bán ở Bristol nhỉ tăng 17.5%, giá như nhà tăng khoẻ nhỉ thu suýt nữa giàu BĐS hơn đặt đem ra thị dài kệ dù đây đã là vách phố xá bán nhà chóng nhất ở Anh.
Trong khi giá như nhỉ tăng ở xâu cả danh thiếp vách phố xá đặt chia tàng trữ trong suốt báo vịn năm đoái thời tại Swansea giá như nhà đã ổn định.
Giá nhà trung bình phẩm ở Anh nhỉ tăng 8.7% tâm tính tới tháng 6/2016. Tuy nhiên, bất chấp giá như trưởng tăng cao, có những lốt tiệm cho chộ áp lực thị dài nhà ở nhỉ dịu đi, có sự giảm tuột trưởng bay cung lầm cầu.