Bão lớn giật tung cửa sổ, mảng trần chung cư Hà Nội

2

Nhiều căn hộ ở cạc khu chung cư cao chừng bị ngập nác , cửa sổ, cửa kiếng tan vỡ… do gió khoẻ, mưa to từ bỏ đêm qua tới sáng nay (ngày 28/7). Cuộc mạngng mực tàu cư dân bị cù lao lầm, hình hưởng nghiêm quý trọng.

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bỏ bão mạng 1 hả hoi gió khoẻ, mưa to ở cạc tỉnh cùng tuần Bắc Bộ. Tại Hà Nội, gió chiếm khoẻ gấp 8-9 hả thổi bay cửa kiếng giàu căn hộ ở cạc khu chung cư. Cá biệt tại đơn mạng chung cư chọc khu vực Lê Văn Lương, Linh Đàm, gió hả thổi bay hết mảng trần shình chung cư, hành ta lanh… Thậm chí cửa sổ mực tàu giàu căn hộ đương bị gió công mở .
chung cư Hà Nội lao đao vì bão to
Cửa chung cư bị gió công mở
chung cư Hà Nội lao đao vì bão to
Nước mưa ào vào nhà qua cửa sổ
chung cư Hà Nội lao đao vì bão to
chung cư Hà Nội lao đao vì bão to
Người dân phải sử dụng giẻ lau đặt ngăn nác ào vào nhà qua cửa sổ
chung cư Hà Nội lao đao vì bão to
Sân mực tàu giàu chung cư tan phí phạm vì mưa to gió to
chung cư Hà Nội lao đao vì bão to
chung cư Hà Nội lao đao vì bão to
chung cư Hà Nội lao đao vì bão to
Các mảng trần tại shình , hành ta lang lâm tan vỡ…
chung cư Hà Nội lao đao vì bão to
… điều nào khiến giàu cư dân bất an