Bắc Kinh: Rộ xu hướng cho thuê khách sạn “con nhộng”

5

Xu hướng cho thuê những căn buồng trú siêu bé còn trở vách “mốt” ghê doanh mới ở TP. Bắc Kinh và giàu đô thị khác tại Trung Quốc.

khách khứa sạn con nhộng
Khách sạn con nhộng (khách khứa sạn mini) là nhích vụ khá phổ biến ở Nhật Bản. Tuy nhiên,
dài đoản cú vài ba năm trước, chúng thoả bắt buộc đầu xuất bây giờ ở Trung Quốc
Nhà trú siêu bé
Giới trẻ Trung Quốc rất hích khách khứa sạn ở Nhà ga Phía nam tại TP. Bắc Kinh
Khách sạn mini
Các căn buồng có chiều dài 2,4m, chiều rộng 0,7 m, vừa đủ thắng
khách khứa ngủ và thắng đơn chiếc bàn bé thắng làm việc
xu hướng cho thuê khách khứa sạn con nhộng
Được biết, ví thuê buồng mỗi một tháng dao cồn dài đoản cú 200 – 250 nhân dịp dân bạc
khách khứa sạn con nhộng ở Bắc Kinh
Hành khách khứa lỡ tàu là những khách khứa dãy thường xuyên ngữ khách khứa sạn con nhộng
buồng trú siêu bé
Mỗi buồng đều có đầy đủ Wi-Fi, nguồn điện riêng, đèn, quạt và dãy cáp tivi
khách khứa sạn cho người thu gia nhập thấp
Người thuê khách khứa sạn phần to là cử nhân dịp mới ra dài và
người lao cồn có của thu gia nhập thấp