Australia: Số lượng nhà cho thuê mới tăng khi lãi suất giảm

0

Số cây nhà cho thuê mới ở Australia hở tăng khoẻ trong suốt tháng 6/2016, tức tăng 6,3% so với với kỳ năm đoái.

nhà cho thuê mới ở Australia
Số cây nhà cho thuê mới ở Australia hở tăng khoẻ trong suốt tháng 6
Theo mạng liệu hồn mới nhất từ bỏ Cục Thống kê Australia, Ngân dãy Dự trữ Australia hở bốc giảm lời suất vào đầu tháng 6 bởi cầm kết trái giỏi chính trong suốt tháng vừa qua là ác liệu hồn hạng tháng đầu tiên ghi lại những tác cồn đầy đủ hạng cạc chi chi phí cầm chấp rẻ hơn.
Shane Garrett, nhà Kinh tế cao gấp hạng Hiệp hội Công nghiệp Nhà ở (HIA) cho biết, người mua nhà tiềm hay có dạng bị hình hưởng trong suốt muôi dài có lời suất thấp hơn.
Ông áp giải hlợi. chiến xê bầu cử liên bang cận đây là nguồn gốc hạng những bất ổn trong suốt phông nền ghê tế. Các mạng liệu hồn mới cho chộ nướu lợi. hạng việc giảm lời suất hở giúp tăng cường hoạt cồn xây dựng nhà ở mới.
Phân tlợi. mạng liệu hồn mới cho chộ , sự tăng trưởng khoẻ nhất trên thị dài cho thuê nhà ở mới trong suốt tháng 6/2016 là tại tiểu bang Victoria, tăng trưởng 19,1%, đứng của hai là New South Wales với của tăng trưởng 10,8% và ở Queensland là 4,3%.
So với với kỳ năm đoái, thị dài nhà ở cho thuê giảm đáng tường thuật ở cạc bang khác, ở Western Australia giảm 20,7%, ở Northern Territory giảm 17,7% và ở Tasmania giảm khiêm tốn 3,5%.
So sánh giữa hoạt cồn trong suốt quý báu II/2016 và với kỳ năm 2015 cho chộ , doanh mạng bán nhà tách biệt hở giảm khoẻ ở Western Australia, South Australia và New South Wales dò dò là 27,5%, 21,4% và 7,3%, ở Victoria và Queensland tăng dò dò 17% và 7,1%.