Australia: Giá BĐS khu dân cư các thành phố lớn tăng trưởng chậm

1

Trong bối cảnh doanh mạng bán còn yếu dần, lao chừng tăng trưởng ví bất chừngng sản (BĐS) cạc khu dân cư tại 8 vách phường phố to của Australia còn muộn lại.

Tốc chừng tăng trưởng ví BĐS ở Australia
Tốc chừng tăng trưởng ví BĐS khu dân cư cạc vách phường phố to ở Australia tăng trưởng muộn
Theo ác liệu cái thần hồn mới tự Cục Thống kê Australia (ABS), ví BĐS khu dân cư trong suốt tháng 3/2016 tăng 6,8% so với năm ngoảnh . Nhưng lao chừng tăng trưởng thấp hơn so với trong suốt năm 2015 (trung bình phẩm 9% năm 2015).
Diwa Hopkins, nhà ghê tế chọc Hiệp hội Nhà ở cho biết, sự giảm lao nào phần to do sự phạt triển của thị dài BĐS nhà ở tại Sydney – chỗ duy nhất có lao chừng tăng trưởng ví dãy năm giảm trong suốt tháng 3 vừa qua. Cụ trạng thái , ví nhà ở tại Sydney tăng với lao chừng dãy năm là 9,7%, băng qua lao chừng trung bình phẩm rành quốc, tuy nhiên đây cũng là lao chừng muộn nhất trong suốt cận 3 năm qua của vách phường phố nào.
Tốc chừng tăng trưởng ví giảm xảy ra trong suốt bối cảnh trợn chuyển sang nhượng BĐS suy yếu, nhất là thị dài nhà bộc trực áp. Được biết, mạng cây trao xích nhà ở bộc trực áp khắp Australia tăng trưởng khoẻ trong suốt năm 2013 và 2014. Còn trong suốt năm 2015, mạng cây chuyển sang nhượng nhà ở hòng như chẳng cầm tráo.
Phân tàng trữ mạng liệu cái thần hồn cho chộ , Melbourne có lao chừng tăng trưởng ví cao nhất với của tăng 9,8%, đứng của hai là Sydney với của tăng 9,7%, Canberra tăng 4,6%, Hobart tăng 4,2%, Brisbane tăng 4,1% và Adelaide tăng 3,1%.
Còn tại cạc vách phường phố to khác, tăng trưởng ví hả giảm, cầm trạng thái , tại Perth giảm 4,5%, Darwin giảm 4,9% trong suốt năm tâm tính tới tháng 3/2016.