Ashui Awards 2016 khởi động mùa thứ 5

2

Ashui Awards 2016 vụ thứ 5 sẽ chừng ra cạc áp giải thưởng: kiến trúc sư thứ năm, nhà thầu thứ năm, tiến đánh đệ trình thứ năm, hãng kỹ kể thứ năm và chủ đầu tư thứ năm.

tiến đánh đệ trình kiến trúc tiêu biểu
Cuộc bình phẩm lựa kéo trường học tự 01-31/12/2016
Tổ chức dò đầu tiên vào năm 2012, năm nay, Ashui Awards hỉ bước qua năm thứ 5. Ashui Awards đặt Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam biểu trợ đặt tôn vinh cạc tiến đánh đệ trình kiến trúc, cạc kiến trúc sư, chủ đầu tư, nhà thầu và những hang kỹ kể xây dựng có chồng cây cao, đóng hùn cho sự vạc triển xã hội.
Danh sách đề pa cử trong suốt hạng trang mục Kiến trúc sư thứ năm có: Lê Hưng Trọng/Lê House (Tp.HCM), Đoàn Thanh Hà – Trần Ngọc Phương/H&P Architects (Hà Nội), Trần Thị Ngụ Ngôn – Nguyễn Hải Long/Tropical Space (Tp.HCM) và Nguyễn Hoàng Mạnh/MIA Design Studio (Tp.HCM)
Danh sách đề pa cử Công đệ trình thứ năm bao gồm: Công viên đất nung Thanh Hà/Nhaviet NETCOM, Nhà cọng cùng & Homestay Nậm Đăm/1+1>2, Maison T/Nghia-architect, H House/VACO Design, Nhà dãy chay Ưu Đàm/Lê House, “Resort in House”/ALPES Green Design & Build, The Bluff Villas/dwp, Vietnamese Food Pavilion/MIA Design Studio, Re-ainbow/H&P Architects và tiến đánh đệ trình Vinh Phuc Tomodachi House/Worklounge 03 Vietnam.
Danh sách trong suốt hạng trang mục Nhà thầu thứ năm có cạc đệp đoàn, doanh nghiệp: Danh Mộc (Carpenter), Cofico, REE M&E, Eurowindow và Vinastone.
Chủ đầu tư thứ năm gồm: CapitaLand Vietnam, Capital House, Keppel Land, Đại Quang Minh, Nam Long, Phúc Khang Corporation, Novaland Group và Tập đoàn Nam Cường.
Có 6 doanh nghiệp, tiến đánh ty trong suốt hạng trang mục Hãng kỹ kể thứ năm gồm: Daikin Vietnam, Công ty CP tư cuốn xây dựng ACH, Hoa Sen Group, GreenViet, Sơn Kansai – Alphanam và SEAREFICO.