Anh và xứ Wales tiến hành hơn 82.500 giao dịch BĐS trong tháng 6

2

Có hơn 82.500 trao nhếch bất cồn sản (BĐS) nhà ở và thương tình mại hãy đặt tiến hành ta tại Anh và xứ Wales trong suốt tháng 6 vừa qua.

nhà ở tại Anh và xứ Wales
Có 442 nhà ở tại Anh và xứ Wales đặt bán trong suốt tháng 6
Số liệu hồn mới nhất đặt Land Registry làm ba cho chộ , trong suốt mạng 82.530 trao nhếch đặt đăng tải ký có 60.249 BĐS rành quyền sử dụng và 9.000 nhà ở đặt xây dựng mới.
Trong tháng 6, có 442 nhà ở đặt bán ở Anh và xứ Wales với giá như trừng trị là 1 triệu bảng và có hơn 283 nhà đặt bán ở London với giá như trừng trị trường đoản cú 1 triệu bảng trở lên.
Theo đơn chia tàng trữ nương cậy trên cạc mạng liệu hồn, có 18.910 trao nhếch là nhà biệt lập, 23.485 là nhà liên chước, 20.987 là nhà bán độc địa lập và 17.599 là căn hộ bé.
Các trao nhếch BĐS có giá như trừng trị cao nhất trong suốt tháng 6 vừa qua là trao nhếch nhà liên chước ở TP. Westminster, London với giá như trừng trị 16,9 triệu bảng và giá như thấp nhất là nhà liên chước ở Bishop Auckland, hột Durham có giá như trừng trị 12.500 bảng.
Giao nhếch BĐS thương tình mại có giá như trừng trị cao nhất trong suốt tháng 6 vừa qua đặt trao nhếch với giá như 65 triệu bảng tại TP. Westminster, London và BĐS thương tình mại đặt trao nhếch với giá như thấp nhất là 1.000 bảng ở Bassetlaw, Nottinghamshire.