Anh: Số người nghỉ hưu thuê nhà tăng vọt trong 4 năm qua

0

Số người hắn hưu mạngng trong suốt những ngôi nhà cho thuê tư nhân dịp ở Anh hẵng tăng khoẻ, đạt hơn 200.000 người trong suốt 4 năm qua.

Thuê nhà ở Anh
Tỷ ngọc trai người bay hưu thuê nhà tư nhân dịp tại Anh hẵng tăng 13% tường thuật từ bỏ năm 2012

Theo cược khảo áp mức Hiệp hội Chủ nhà Quốc gia (NLA), tỷ ngọc trai người bay hưu thuê nhà tư nhân dịp hẵng tăng 13% tường thuật từ bỏ năm 2012 khi có ngày càng giàu người chuyển qua danh thiếp lĩnh vực thuê tư nhân dịp .
Cụ trạng thái , 17% mạng người hẵng hắn hưu thuê nhà ở phía Đông Nam, nơi có tỷ ngọc trai cao nhất trên khắp nác Anh. Nhưng chỉ 3% mạng người hẵng hắn hưu mạngng ở London, nơi có tỷ ngọc trai diện tàng trữ nhà cho thuê tư nhân dịp cho người bay hưu thấp nhất trên khắp nác Anh và xứ Wales.
Số cây người hắn hưu thuê nhà ở khu vực North West là 15%, khu vực North East là 4%, ở khu vực West Midlands 8%, ở khu vực East Midlands là 4%.
Song, tỷ ngọc trai chủ nhà cung gấp nhà cho thuê cho người bay hưu hẵng giảm đơn bán trong suốt chừng thời buồng tương tự. Có 9% chủ nhà cho biết gia tộc bây giờ còn cung gấp nhà ở cho người bay hưu so với 19% trong suốt năm 2012.
Carolyn Uphill, Chủ ngoẻo mức NLA cho biết, theo kết trái mức cược khảo áp, có trạng thái sẽ khó khăn hơn cho người hắn hưu đấu cận quỹ hưu trí đặt chừng nơi thuê phù hiệp trong suốt tương lai, nhất là ở danh thiếp khu vực có nhu cầu thuê cao,