Anh: Giá nhà ở tăng 11% trên khắp các thành phố

11

Giá nhà ở trên khắp danh thiếp vách phố xá mực Anh tăng 11% so với năm ngoảnh . Báo biện mới đây nhất cho chộ , ví nhà trung bình phẩm bây giờ nay là 234.900£.

Giá nhà tại Anh
Giá nhà ở trên khắp danh thiếp vách phố xá mực Anh tăng 11% so với năm ngoảnh

Giá nhà hử tăng từ bỏ 8,1% trong suốt năm ngoảnh và tỷ châu lệ tăng trưởng cao nhất trong suốt 18 tháng qua.
Báo biện cho chộ có sự tăng lao đáng thuật trong suốt 3 tháng qua trên khắp danh thiếp vách phố xá to và có sự gia tăng lâm thời thời bay cầu từ bỏ những người mua nhà.
Điều nào cũng áp giải hích cho việc nhu cầu tăng từ bỏ danh thiếp chủ nhà bây giờ nay ở danh thiếp vách phố xá chỗ có sự phục buổi ghê tế. Số cây nhà đặt bán tăng 80%.
Được biết, có chừng 16 trong suốt mạng 20 vách phố xá có chỉ mạng tăng trong suốt tỷ châu lệ tăng trưởng dãy năm. Trong khi đơn mạng vách phố xá trong suốt khu vực còn duy trì tỷ châu lệ tăng trưởng cao nhất trong suốt hơn 1 thập kỷ qua.
Chỉ có 4 vách phố xá có lao chừng tăng trưởng muộn với sự giảm ví to nhất ở Belfast và Aberdeen, chỗ có sự phục buổi khiêm tốn, ví nhà giảm 45%.
Theo danh thiếp mạng giờ hồn, ví nhà ở Leeds và Portsmouth còn tăng chóng hơn so với thu gia nhập chừng 8% tới 9% mỗi một năm. Birmingham và Nottingham còn có tỷ châu lệ tăng trưởng ví nhà ở cao nhất dãy năm trong suốt 10 năm, trong suốt khi Glasgow và Leeds có tỷ châu lệ tăng trưởng cao nhất trong suốt hơn 8 năm.
Báo biện cũng cho biết thêm, ắt trưởng danh thiếp vách phố xá đấu thô lỗ có sự tăng trưởng bay ví thuật từ bỏ năm 2013 do triển vọng việc làm đặt trưởng i tbây giờ, sự tăng trưởng bay ghê tế, tăng trưởng thu gia nhập và lời suất cầm chấp.