Anh: Bộ Quốc phòng bán 10% quỹ nhà đất của quân đội thu về 1 tỷ bảng

3

Bộ Quốc buồng Anh có chước hoạch sẽ bán bớt 10% tổng mạng quỹ nhà đất mức bầy nhóm từ bỏ nay tới năm 2040 đặt thu bay chừng 1 tỷ bảng Anh.

BĐS Anh
Bộ Quốc buồng Anh bán 10% quỹ nhà đất mức bầy nhóm đặt thu 1 tỷ bảng

Thông tin trên đặt Bộ trưởng Quốc buồng Michael Fallon đem ra trước danh thiếp lề đường nghị sỹ tại thủ đô London (Anh).
Theo áp giải hích mức Bộ trưởng Fallon, Bộ Quốc buồng Anh hãy phải chi dãy tỷ bảng đặt duy trì nhà, đất do gia tộc quản lí lý trong suốt giàu năm qua mà trên thực tế gia tộc chẳng đang sử dụng cho trang mục mục tiêu bầy sự nữa.
Ông Fallon cho biết, khoản tiền thu đặt do bán đất 1 tỷ bảng cọng với tiền máu kiệm đặt do bớt phải tu sửa, biểu dưỡng danh thiếp tòa nhà chẳng sử dụng tới , sẽ đặt sử dụng đặt mua mới danh thiếp trang bòn bị giúp cho đánh tác huấn luyện và giúp nâng gia đình danh thiếp bầy nhân dịp có cá mạngng ổn định.
Hiện tại, quỹ đất mức Bộ Quốc buồng Anh xâm chiếm chừng 2% quỹ đất mức rành nác Anh. Trung bình phẩm mỗi một năm, Bộ Quốc buồng Anh chi chừng 2,5 tỷ bảng đặt biểu dưỡng nhà đất.